Redaktionen

Alla redaktörer och skribenter på FysioScience är fysioterapeuter.

Maria Ekström, CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE 
fick sin sjukgymnastexamen från Karolinska Institutet 1985 och har också en bachelorexamen i Health & Physical Education från Northeast Louisiana University och en masterexamen i Epidemiology & Public Health från Yale University, USA. Maria har arbetat som athletic trainer i USA och som fysioterapeut vid Rikshospitalet i Norge. Hon har även arbetat med folkhälsofrågor i USA. Maria har studerat vid Poppius Journalistskola i Stockholm och arbetat som frilansskribent för diverse svenska tidskrifter.
medicinskribent@gmail.com

Christina Arvidsson, SAMORDNANDE REDAKTÖR
tog sin sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1992. Hon har arbetat som fysioterapeut inom både öppen- och slutenvård och har dessutom studerat ekonomi, informationsteknik, textredigering och layout. Christina frilansar som skribent och textredigerare, framför allt inom områdena rehabilitering/habilitering samt friskvård/sjukvård. Hon började frilansa för FysioScience under senare hälften av 1990-talet, först som skribent och sedan som redaktör och layoutare.

Ylva Hansson, BOKREDAKTÖR
tog sin sjukgymnastexamen 1986 från Karolinska Institutet och tog en lic. examen 2008. Hon har specialistkompetens i smärta och smärtbehandling och har tagit Steg II i ortopedisk medicin. Hon har mest arbetat inom primärvården.

Tim Todreas, FÖRLAGSCHEF
har en Bachelor Degree från Columbia College i New York City samt en Master Degree och en Ph.D. i Media Economics från the Fletcher School at Tufts University i USA. Han har arbetat som konsult sedan mitten av 1980-talet och varit förlagschef på FysioScience sedan dess lansering 1993.

error: Alert: Content is protected !!