Dina personuppgifter

NY DATALAG

Den 25 maj 2018 ändrades reglerna kring persondata i EU. Då ersattes den tidigare personuppgiftslagen(PuL) av den nya dataskyddslagen GDPR.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi använder de personuppgifter vi har i våra register.

Prenumerationsregister:

Vi använder dina uppgifter för prenumerations- och fakturahantering, viktiga meddelanden och kampanjerbjudanden.

Dina personuppgifter behålls i 24 månader efter avslutad prenumeration på tidskriften FysioScience.

Register för digitalt material (endast för prenumeranter):

Vi behöver dina uppgifter för att du ska kunna få tillgång till vår digitala utgåva.

Dina personuppgifter behålls i 24 månader efter avslutad prenumeration på tidskriften FysioScience.

Register för gratis månadsmejl:

Vi använder dina personliga uppgifter för att skicka ut månadsmejlet som puffar för kommande nummer. Det används också för viktiga meddelanden och enstaka kampanjerbjudanden.

Dina personuppgifter raderas automatiskt när du avslutar din prenumeration på det gratis månadsmejlet.

Vi lämnar inte ut några av dina personuppgifter till tredje part.

Sociala medier:

Vi annonserar regelbundet i våra egna kanaler Facebook, Instagram och Twitter.

Du väljer själv när du vill sluta följa oss på sociala medier.

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!