Velkommen som annonsør

FysioScience har en trofast abonnementskrets på omkring 5000 lesere i Norge, Danmark og Sverige. Våre abonnenter oppgir selv at de leser tidsskriftet fra perm til perm. De kommer derfor ikke til å overse din annonse.

Dersom du annonserer i papirtidsskriftet, så får du akkurat nå en gratis annonse både på nettet og i vår månedsmail. For mer informasjon, kontakt oss på annons@fysioscience.se.

Her kan du laste ned en pdf-fil med informasjon om våre format, priser med mer.