Redaksjonen

Alle redaktører og skribenter i FysioScience er fysioterapeuter. Nettopp dette – at FysioScience skrives av fysioterapeuter for fysioterapeuter – gjør at vi kan gi et kyndig bilde av siste nytt innen fysioterapien.

Maria Ekström, SJEFREDAKTØR & ANSVARLIG UTGIVER
var ferdig utdannet fysioterapeut ved Karolinska Institutet i 1985 og har også en bacheloreksamen i Health & Physical Education fra Northeast Louisiana University og en mastereksamen i Epidemiology & Public Health fra Yale University, USA. Maria har arbeidet som fysisk trener i USA og som fysioterapeut ved Rikshospitalet i Norge. Hun har også arbeidet med folkehelsespørsmål i USA. Maria har studert ved Poppius Journalistskola i Stockholm og har arbeidet som frilansskribent for diverse svenske tidsskrifter. maria.ekstrom@fysioscience.se

Christina Arvidsson, SAMORDNENDE REDAKTØR
tok fysioterapeuteksamen ved Lunds universitet i 1992. Hun har arbeidet som fysioterapeut både i og utenfor institusjon og dessuten studert økonomi, informasjonsteknikk, tekstredigering og layout. Christina frilanser som skribent og tekstredigerer, spesielt innen områdene rehabilitering/habilitering samt forebyggende og behandlende helsearbeid. Hun startet som frilanser i FysioScience i siste halvdel av 1990-tallet, først som skribent og senere som redaktør og layouter. chris.arvidsson@fysioscience.se

Jakob Kristiansen, NORSK OG DANSK REDAKTØR
har fysioterapeuteksamen fra Professionshøjskolen Metropol i Københavm. Han arbeider for tiden som fysioterapeut i både privat og offentlig regi.

Tim Todreas, FORLAGSSJEF
har en Bachelor Degree fra Columbia College i New York samt en Master Degree og en PhD i Media Economics fra the Fletcher School at Tufts University i USA. Han har arbeidet som konsulent siden midten av 1980-tallet og vært forlagssjef i FysioScience siden dets lansering i 1993.

error: Alert: Content is protected !!