Prøveles

Prøveles et nummer av FysioScience!

FysioScience ble, frem til mai 2021, gitt ut på svensk, norsk og dansk. Nå publiseres tidsskriftet kun på svensk, men fortsetter å henvende seg til fysioterapeuter i Sverige, Norge, Danmark og andre land.

Last ned et tidligere nummer ved å trykke på bildet:

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!