Opprett digitalt konto

Du som er betalende abonnent kan nå også lese alt materiale fra det norske tidsskriftet på vår hjemmeside. For å kunne gjøre det må det lages en digital konto. Det gjør du ved å maile oss på kund@fysioscience.se. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Du kan lage én digital konto per betalt abonnement. Én bruker kan være innlogget om gangen.

Dersom du har innloggingsinformasjon fra vårt gamle websystem, så trenger du nå et nytt passord. Kontakt oss på kund@fysioscience.se.

Takk for at du ikke deler passordet ditt. Det koster penger å lage et tidsskrift – og uten din hjelp ville det ikke være mulig. FysioScience er hovedsakelig basert på abonnementer; vi har ingen stor organisasjon i ryggen og vi har ingen annen økonomisk støtte.