Om FysioScience

Objektiv og uavhengig
FysioScience gis ut av et lite familieforetak, som drives av en vilje til å formidle aktuelle forskningsfunn og praktiske tips til fysioterapeuter rundt om i Skandinavia. Vi er ubundet, journalistisk selvstendige og er ikke støttet av noen organisasjon eller utenforstående sponsorer.

FysioScience holder deg oppdatert
Vi overvåker en rekke vitenskapelige tidsskrifter, rapporterer fra konferanser, seminarer og foredrag samt intervjuer ledende fysioterapeuter og andre eksperter. Vårt hovedsakelige fokus er på bevegelses- og støtteorganene, men vi tar også for oss andre temaer.

FysioScience gjør det komplekse lett
Uten å fire på kvalitet og seriøsitet sammenfatter vi komplekse, tungleste vitenskapelige artikler og rapporter til lettfattelige artikler.

FysioScience gir deg praktiske tips
Mange av de nye forskningsresultatene vi skriver om kan du ta med deg direkte til jobben og bruke i ditt arbeid med pasienter.

FysioScience tipser om bøker og produkter
Vi tipser om lesverdige bøker, nye produkter, anvendelige apper med mer.

Tidsskriftet henvender seg til fysioterapeuter i hele Skandinavia
FysioScience ble, frem til mai 2021, gitt ut på svensk, norsk og dansk. Nå publiseres tidsskriftet kun på svensk, men fortsetter å henvende seg til fysioterapeuter i Sverige, Norge, Danmark og andre land.

Nå kan du lese oss digitalt – hvor du vil, når du vil, hvordan du vil
Tidsskriftet FysioScience finnes på papier og som digital utgave.

Redaksjonen består av en unik gruppe redaktører og skribenter
Alle skribenter og redaktører i FysioScience er selv fysioterapeuter med mange års klinisk erfaring.

Ekspertpanelet garanterer høy kvalitet
Medlemmene i vårt ekspertpanel er internasjonalt respekterte fysioterapeuter fra ledende universiteter.