Home I dette nummer

I dette nummer

Kortisoninjektionernas intåg i fysioterapin

Kortisoninjektioner ges vanligtvis av en läkare för att minska led- och muskelsmärta. På senare år har det blivit allt vanligare med fysioterapeuter som ger...

Smärta genom olika livsfaser studerad

Evidensbaserad kunskap vid smärta och psykisk ohälsa är viktigt vid bedömning och behandling av smärta. Elisabeth Bondessons avhandling om smärta genom livet samt sambandet...

Sarkopeni är vanligt vid höftfraktur

Låga värden för isometrisk knäextension hos patienter med höftfraktur kan identifiera sarkopeni och är en prediktor för ettårsmortalitet. Det är därför viktigt att stötta...

Handbollsträning bra för kvinnor i klimakteriet

Anpassad handbollsträning är en effektiv träningsform som kan förbättra benhälsan och balansen för inaktiva kvinnor i och efter klimakteriet. Handboll kan introduceras som en...

E-hälsa ökar den fysiska aktivitetsnivån

E-hälsa (digitala hälsointerventioner) ger en större ökning av den fysiska aktivitetsnivån än traditionella interventioner som syftar till att öka aktivitetsnivån. Detta visar en litteraturstudie. E-hälsa...

Bra träna sin självmedkänsla vid långdragen smärta

En behandlingsmetod som ökar självmedkänslan hos patienter med långvarig smärta är effektivare än kognitiv beteendeterapi, visar en spansk studie. Det finns i dag en rad...

Nervskador hos intensivvårdade covid-19-patienter

För patienter med covid-19 som är inlagda på intensivvårdsavdelning har magläge visat sig vara gynnsamt för ventilationen. Långvarigt magläge kan dock medföra risk för...

Undvik vissa diagnostermer

Användandet av termen rotatorkuffruptur innebar, i en studie, att det upplevda behovet av operation och bilddiagnostik var något högre än när termen bursit användes....

Ordning på träningsinnehåll påverkar inte slutresultat

Det spelar ingen roll i vilken ordning man tränar balans och explosiv styrka. Det rapporterar forskare från Schweiz. Två grupper med totalt 24 unga personer...

Barn med korsbandsskada bör opereras snabbt

Tidig operation av korsbandet ser ut att vara det bästa behandlingsalternativet för barn och ungdomar med korsbandsskada. Det verkar minska risken för icke-opererbara meniskskador...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!