Home I dette nummer

I dette nummer

Bemötandet viktigt för behandlingsföljsamhet

Psykologen Hana Jamali fördjupade sig efter sin utbildning i motiverande samtal i forskningen om vad som gör att patienter följer råden de får. Hon...

Minskad risk för allvarlig covid-19

Vuxna som är aktiva med både pulshöjande träning och styrketräning, enligt gängse rekommendationer för fysisk aktivitet, löper mindre risk för SARS-CoV-2-infektion, allvarlig covid-19-sjukdom samt...

Utveckla screeningtesterna för korsbandsskador

Screening för korsbandsskador bör innehålla idrottsspecifika moment som ställer krav på kognitiva funktioner. Det skriver en grupp korsbandsforskare i en åsiktsartikel. Mycket korsbandsforskning har fokuserat...

Artros stark riskfaktor för andra sjukdomar

”Det är viktigt att man har en bredare syn på patienter med artros i knä och höft och att man inom vården är medveten...

Många är inte nöjda fem år efter knäledsplastik

Patienter som genomgått en total knäledsplastik upplever ofta minskad smärta och förbättringar i sin funktionsförmåga. Men cirka 20 procent av de opererade får kronisk...

Begränsad läkning av knäligament

Vid en korsbandsruptur är det vanligt att också skada det anteriolaterala liga­mentet. En studie har undersökt läkningen av det anteriolaterala ligamentet efter en korsbandsrekonstruktion....

Hållningströja bra vid nackbesvär

En tröja utformad för bättre kroppshållning, PosturePlusForce®, visas i en randomiserad crossover-studie vara minst lika effektiv som styrke- och rörlighetsövningar för kvinnor med ospecifika...

Bra med lek inom barnsjukvården

Lekinterventioner används inom sjukvården för att hjälpa barn och deras familjer att hanterade svårigheter som uppstår när man är på sjukhus. Lekinterventionerna kan ha...

Rikta hemrehabinsats till rätt grupp

Det kan löna sig att implementera ett hembaserat rehabiliteringsprogram för att främja fysisk förmåga hos äldre patienter som före en sjukhusvistelse hade måttliga svårigheter...

Prognostiska faktorer vid rygg- eller nackbesvär

Hög smärtintensitet, sämre mental hälsa och försämrad funktion – det är några av de faktorer som man ska vara uppmärksam på för att identifiera...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!