Home Gratis artikler

Gratis artikler

Ökad självständighet med assistanshund

”De allra flesta ägare till assistanshundar upplever att de är mycket mer självständiga med hjälp av hunden och att den bidrar positivt på flera...

Gummibåndstrening bra mot skjørhet hos eldre

Trening med elastiske bånd kan bidra til forbedret håndstyrke, ganghastighet og fysisk aktivitetsnivå hos skjøre eldre personer og hos eldre med risiko for å...

Enkle øvelser bryter stillesittingen

Det startet med to fysioterapeuter som kjente at arbeidet deres ble mer og mer stillesittende. Det ble en bok, Smygträning för stillasittare, som siden...

Konservativ behandling for karpaltunnel

Behovet for operasjon ved karpaltunnelsyndrom blir redusert etter 24 ukers konservativ behandling med pasientinformasjon, nattskinne og hjemmeøvelser. Det viser en randomisert kontrollert studie fra...

På tide å skrote ortopediske tester for skulderplager

Ortopediske tester for skuldrene har passert best-før-datoen og skal betraktes mer som smerteprovokasjonstester enn som tester for å identifisere smertefulle strukturer. Det mener to...

Årlig screening for fallrisiko anbefales

Den kliniske behandlingen av personer med fallrisiko, eller de som har falt, bør inkludere spesifikk trening, balansemåling og osteoporosebehandling. Vitamin D eller hoftebeskyttelse ser...

Neuromuskulær trening for luksert skulder

Et rehabiliteringsprogram med neuromuskulære øvelser for pasienter med fremre skulderleddsluksasjon har blitt utviklet av danske forskere og har vist seg å være overlegent standardiserte...

Nytt perspektiv for mer personsentrert behandling

Personsentrert behandling er et ord som er populært i tiden; Innen fysioterapien snakkes det mye om pasientens delaktighet og medbestemmelse. For at det ikke...

Tilbakevendende smerte påvirker skoleprestasjon

Tilbakevendende smerte er et vanlig helseproblem blant skolebarn. Til tross for den høye forekomsten finnes det lite beskrevet om hvordan smerte påvirker barna og...

Bristende smertebehandling etter hofteplastikk

Behandlingen som gis ved postoperativ smerte etter total hofteplastikk er ikke optimal, ifølge en aktuell avhandling. Tidligere studier har vist at 80 prosent av...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!