Home 10-2019

10-2019

Teknikk og fysioterapi i samarbeid

”Nedsatt balanse hos eldre personer som er redde for å falle involverer flere systemer og er mer komplekst enn at det kun finnes en...

Modifisert contract-relax lover bra

Proprioseptiv neuromuskulær fasilitering i form av contract-relax har lenge blitt brukt til å øke bevegeligheten. En variant av denne stretchingmetoden har vist seg å...

Positivt med digitale møter

For å vurdere bruken av digitale tjenester i helsevesenet har forskningsprosjektet ”Digitala vårdmöten med läkare” blitt utført på initiativ av Sveriges kommuner og landsting,...

Korsang reduserer smerte

Det å synge i kor har en positiv effekt på smerte. Det viser en unik systematisk litteraturgjennomgang der forskere undersøkte effekten av korsang på...

Trötthet tas inte på allvar

Intervju med Göran Kecklund, professor med inriktning på psykobiologisk sömnforskning och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. ”Trötthet är ett väldigt stort begrepp och rent...

Ultralyd effektivt ved kneartrose

Terapeutisk ultralyd kan ha god effekt ved kneartrose. Det viser en litteraturgranskning som inkluderte 15 studier med 1074 deltakere. Studiene sammenlignet terapeutisk ultralyd med...

Utilstrekkelig smertelindring

En fjerdedel av alle pasienter med hoftefraktur får ikke tilstrekkelig smertelindring i ambulansen, viser en svensk avhandling. Formålet med avhandlingen var blant annet å vurdere...

Screening av smerteutvikling

I en litteraturgjennomgang ble syv ulike screeninginstrumenter som inkluderer psykososiale risikofaktorer for uhensiktsmessig smerteutvikling hos voksne, identifisert. Langvarig smerte hos voksne er ofte vanskelig å...

Tunge løft gir kneartrose

Kneartrose kan kobles til arbeid som belaster knærne, men sammenhengen mellom løft, arbeidsstillinger og utvikling av kneartrose er fremdeles uklar. I en studie ble 3 342...

Bedre rygg

”For å kunne endre noe må vi endre helsepersonellets atferd – ellers kommer vi til å fortsette å handle som vanlig”, innledet Karin Schröder...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!