Home 10-2018

10-2018

Balansträning värdefullt vid ms

Intervju med leg sjukgymnast Anna Carling, som disputerade i november 2018 vid Örebro universitet med avhandlingen Nedsatt balans och fallrisk hos personer med multipel skleros.

Kinematiske forskjeller mellom skadde og friske løpere

Økt kontralateral bekkentipping, fremovertipping av bolen, mindre knefleksjon og økt dorsalfleksjon er kinematiske parameter som ser ut til å skille skadde løpere fra friske,...

Hvilke FAI-pasienter har nytte av treningsterapi?

Omtrent halvparten av pasientene med femuroacetabulær impingement responderer bra på trening som har til hensikt å forbedre den dynamiske stabiliteten. Dersom en har forandringer...

For mange medisiner

I Norge får demenspasienter på sykehjem gjennomsnittlig åtte ulike medisiner daglig og dessuten ekstra medisiner ved behov. Overmedisinering fører til en rekke bivirkninger som...

Neurologisk undersøkelse på enkel måte

Ved en tradisjonell neurologisk undersøkelse testes i hovedsak den perifere nervens tykke myeliniserte fibre, men samtidig har studier vist at det kan være nervens...

Skaderisiko etter rekonstruksjon

Det har gått to år siden fysioterapeuten Anne Fältström disputerte med sin avhandling One anterior cruciate ligament injury is enough. Nå er hun aktuell...

Kombinér ultralyd og tens ved myofasciell smerte

Cirka en tredjedel av alle pasienter som har muskelskjelettsmerte oppfyller kriteriene for myofasciell smertetilstand. De viktigste kriteriene for tilstanden er forekomsten av triggerpunkter. Fysioterapeutiske metoder...

Smertemåling hos unge

En valideringsstudie av et kroppskart for smertemåling hos barn og ungdom viser adekvat reliabilitet og validitet. Kroppskartet ble vurdert å være hensiktsmessig å bruke...

Trening bra ved hiv

Hiv er et virus som angriper immunsystemet og som ubehandlet fører til den dødelige sykdomstilstanden aids. Antiretrovirale medisiner som hemmer viruset har kraftig redusert...

Retningslinjer ved peroneuspatologi

Den optimale behandlingen av peroneuspatologier har blitt diskutert av en gruppe internasjonale eksperter og resultatet blir nå presentert i en aktuell studie. Peroneuspatologier ble tidligere...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!