Home 09-2019

09-2019

Ubalanse og onde sirkler

I boka Aktivt liv med kronisk helsesvikt tar forfatteren Margaretha Dramsdahl, spesialistlege innen psykiatri, et samlet grep på helsefremmende og rehabiliterende tiltak ved kronisk...

Manuell terapi – Verdifullt verktøy eller sløsing med ressurser?

Det finnes et oppkomme av manuelle terapier innen fysioterapien. Flere har blitt brukt i tiår og gir, ifølge mange terapeuter, gode resultater. Men i...

Reduserte hetetokter etter styrketrening

”Anstrengende styrketrening to til tre ganger i uken kan redusere svetting og hetetokter i klimakteriet”, sier Emilia Berin som er autorisert lege og doktorgradsstipendiat...

Motorisk trening ved røykeavvenning

Motorisk trening kan bidra til å oppheve nikotinens innvirkning på nervecellene og tilbakestille endringene som har skjedd i hjernen på grunn av nikotinbruken. Dette...

Ny test for dynamisk balanse

Ola Eriksrud har i sin doktorgradsavhandling utformet en ny test, Hand reach star excursion balance test (HSEBT), for å måle dynamisk postural kontroll. Testen...

Smerte og posttraumatisk stress hos flyktninger

Smerterelaterte katastrofetanker samt negative traumerelaterte tanker spiller en viktig rolle for smerte og posttraumatisk stressyndrom hos traumatiserte flykninger som har overlevd tortur. Traumatiserte flyktninger kan...

Ingen effekt av ultralyd ved karpaltunnelplager

Kun tre behandlingsformer for karpaltunnelsyndrom støttes av høykvalitativ evidens: behandling med skinne, kortisoninjeksjon og operasjon. Omtrent hver tredje pasient blir bra med skinne, kortison...

Sikrere personforflytninger

Forflytninger av personer er vanlig innen behandling og omsorg. Å arbeide med personforflytninger kan imidlertid innebære økt risiko for arbeidsskade. Det kan dels dreie...

Hoftedeformiteter øker risikoen for bruskskader

Middels eller alvorlig bruskskade påvirker funksjonen hos personer med femuroacetabulært impingementsyndrom (FAI). Formålet med en dansk studie var å undersøke om det finnes demografiske og...

Komplikasjoner etter korsbåndsrekonstruksjon

Formålet med en fransk studie var å undersøke komplikasjoner etter rekonstruksjon av det fremre korsbåndet. Totalt 811 pasienter ble vurdert seks uker samt tre, seks,...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!