Home 05-2019

05-2019

Enkle og reliable scapulatester

Tester som har til hensikt å undersøke scapulas posisjon og funksjon er ofte komplekse og vanskelige å utføre. I en dansk studie har ti...

Skreddersydd rehabilitering etter frakturer

De retningslinjer som i dag brukes ved postoperativ behandling av frakturer er over 60 år gamle og mangler vitenskapelig evidens. En nederlandsk studie har...

Gå pigg hjem fra jobb

Er det mulig å restituere seg i løpet av arbeidsdagen eller er restitusjon bare noe som hører fritiden til? Ifølge ny svensk forskning er...

Involvera professionen i forskningsarbetet

Intervju med Christine E. Laustsen, leg. arbetsterapeut, MSc, doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Hur kan forskningen nå ut till dem den...

Positive effekter av preoperativ undervisning

Formålet med en amerikansk studie var å vurdere den direkte effekten av en preoperativ undervisningssesjon, i forkant av en total kneplastikk, med fokus på...

Styrketrening ved dialyse

Kroniske nyresykdommer henger sammen med en rekke faktorer som kan redusere effekten av styrketrening på grunn av katabole effekter under dialyse. En litteraturgranskning har undersøkt...

Viktig kunnskap om demens

Budskapet og formålet med boken Demensguiden er å understreke hvor viktig det er at helsepersonell har god kunnskap om personer med demenssykdom og også...

Genvariant påvirker restitusjon etter slag

Evnen til å gjenvinne sin fysiske funksjon etter et ischemisk slag varierer veldig, fra helt restituert til vedvarende og omfattende nedsettelser. Selv om det finnes...

Proporsjonal fysisk svekkelse ved aldring

Når vi blir eldre svekkes våre fysiske funksjoner, men ved å trene er det likevel mulig å beholde et høyt funksjonsnivå gjennom livet. Aktive...

Trening bra for mental helse

Tidligere studier har pekt på en forbindelse mellom sarkopeni og økt fallrisiko, lav livskvalitet og økt dødelighet. I en svensk avhandling var det overgripende formålet...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!