Home 04-2020

04-2020

Viktig å ha tro på tilbakevending til arbeid

”Dersom en tror at en skal vende tilbake til arbeid til tross for smerte, så utvikler en strategier for å kunne arbeide – mye...

Nytt screeningverktøy for fallrisiko

Kvinner over 50 år løper økt risiko for å bli rammet av fall og fallrelaterte frakturer. Forskere har utviklet et screeningverktøy for vurdering av...

Prata om skärmkroppen

”Genom att lära in ett stabilt och avspänt rörelsemönster kan vi påverka hur vi mår rent psykiskt. Man pratar mycket om ’skärmhjärna’ i dag...

Multimodal behandling best ved nakkesmerter

For pasienter med kroniske uspesifikke nakkesmerter bør fysioterapeuter vurdere multimodal behandling som kombinerer en atferdsvitenskapelig tilnærming med overvåkede motoriske øvelser og manuell terapi. Dersom denne...

Hastighetsbasert styrketrening er effektiv

Hastighetsbasert styrketrening øker styrken og eksplosiviteten mer enn prosentbasert styrketrening, viser en britisk studie. For å påvirke maksimalt resultat av styrketrening kan en eksperimentere med...

Neuromuskulær trening for luksert skulder

Et rehabiliteringsprogram med neuromuskulære øvelser for pasienter med fremre skulderleddsluksasjon har blitt utviklet av danske forskere og har vist seg å være overlegent standardiserte...

Kan KAT forbedre resultatet etter korsbåndsskade?

Et program basert på KAT (kognitiv atferdsterapi) med den hensikt å øke tiltroen til egne evner samt å redusere bevegelsesfrykt og frykt for ny...

Mangelfull struktur

I en dansk studie ble det undersøkt hvordan kneartrosepasienter opplever kvaliteten på den artrosebehandlingen de hadde fått. Deltakerne (n=517) oppga hvilken type fysioterapeutisk behandling de...

Fokusert trening for føttene – kanskje løpsteknikken kan påvirkes

Muskelvolum og vertikal gulvreaksjonskraft ved løping ser ut til å bli påvirket av et åtte uker langt treningsprogram for musklene i foten og tærne....

Eksentrisk knefleksjonsstyrke – Måleresultat skal tolkes forsiktig

God eksentrisk styrke i knefleksorene er nødvendig for å redusere risikoen for muskelskader. De to vanligste metodene for å måle eksentrisk knestyrke har imidlertid...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!