Home 04-2019

04-2019

Retningslinjer for subacromial dekompresjon

Forskning viser at subacromial dekompresjon ikke er mer effektivt enn placebo ved skuldersmerte, og derfor har retningslinjene for denne typen kirurgi blitt revidert. Subacromial smerte...

Dårlig funksjon etter skulderluksasjon

Pasienter med ikke-operert primær traumatisk skulderluksasjon antas å ha mindre funksjonsnedsettelse enn dem som har luksert skulderen gjentatte ganger. Det har hittil ikke blitt...

Forebygg hjerte-karsykdom ved RA

Pasienter med RA har økt risiko for hjertekarsykdom, og både trening og farmakologisk behandling har blitt foreslått for å redusere risikoen. I en studie...

Utvikling av målemetoder for fysisk aktivitet

”Mitt håp er at vi kommer til å kunne vise en sterkere sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse, og utvikle mer presise anbefalinger rundt...

Risikofaktor for demens

Forkammerflimmer kan med sikkerhet anses å være en risikofaktor for kognitiv funksjonsnedsettelse og demens. Dette konstaterer norske forskere og konklusjonen baseres blant annet på...

Teoretisk og praktisk om motivasjon

Å bryte mønster og endre innøvde og iblant usunne vaner krever en hel del av oss. Det kan dreie seg om planlegging av tid,...

Forbereder for telebehandling

Innføring av telebehandling stiller krav til nye måter å arbeide og kommunisere på for helsepersonell. For å få adekvat kunnskap kreves det at personalet...

Utilstrekkelig forskning om håndballkast

En gruppe forskere har sammenstilt den biomekaniske vitenskapen rundt håndballkast. 19 studier ble inkludert i litteraturgranskningen. Håndballkastet karakteriseres som en stor utadrotasjon i skulderen fulgt...

Senerespons etter høyintensiv trening

Formålet med en dansk blindet studie var å undersøke ultralydsvar og tykkelse på akilles- og patellarsenen etter høyintensiv trening. Totalt 18 forsøkspersoner deltok i studien...

Kneplager vanlig ved hypermobilitet

Hypermobilitet er en av de biomekaniske faktorer som antas ligge bakom både knesmerte og kneartrose. En dansk studie viser at kneplager og dårlig helserelatert...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!