Home 03-2020

03-2020

Okklusjonstrening ved rehabilitering

Ved rehabilitering etter skade er det vanlig at pasientene har vanskelig for å tolerere tung styrketrening. Det kan komme av kroniske sykdommer som beinskjørhet...

Alt er deler av samme fysiologi

”Jeg sykler aldri langsomt. Hvis jeg først skal sykle, så kan jeg like gjerne sykle fort”, sier Katarina Steding-Ehrenborg, fysioterapeut og forsker. Dette kunne...

Nytt perspektiv for mer personsentrert behandling

Personsentrert behandling er et ord som er populært i tiden; Innen fysioterapien snakkes det mye om pasientens delaktighet og medbestemmelse. For at det ikke...

Ett gott liv på äldre dar

Intervju med Anna Martinsson, leg sjuksköterska och doktorand vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. ”Allt fler får i dag möjligheten att leva ett...

Wii balanseplate – En ny måte å måle balanse på

Wii balanseplate (Nintendo Wii Balance Board, WBB) kan brukes til å måle balansen på en enkel og reliabel måte. I en studie presenterer danske...

Kneets ”mørke” side

Kneets posterolaterale horn har tidligere blitt beskrevet som den ”mørke” siden av kneet, ettersom det har vært dårlig kontroll på området anatomisk, biomekanisk og...

Analyse av opp-reising fra stol

En britisk studie har analysert muskel- og leddbelastning ved oppreising fra stol, med og uten hjelp av armstøtte, hos unge (18–35 år), middelaldrende (40–60...

Ny app på gang

I et samarbeidsprojekt mellom Umeå universitet og Östersunds kommun var det et ønske om å undersøke nye måter å nå ut med helsefremmende og...

20 år med korsbåndsforskning

Professor Kate Webster, Australia, tok oss med på 20 års forskning på området fremre korsbåndsskader, med vekt på tilbakevending til idrett. Hun fortalte at...

Tilbake etter rotatorcuffruptur

Tilbakevending til idrett på samme eller høyere nivå enn tidligere er et vanlig mål på vellykket rehabilitering etter en skade. I en litteraturoversikt med metaanalyse...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!