Home 03-2019

03-2019

Arv og miljø styrer treningseffekter

Våre gener påvirker helt klart hvor bra vi responderer på ulike typer trening. Men hva skjer egentlig i kroppen på molekylært nivå og er...

Fokus på ensomhet

Ensomhet og sosial isolering er sterkt koblet til nedsatt helse hos eldre personer, inkludert økt risiko for dødelighet og nedsatt funksjonsevne. For å kunne...

Fysioterapeuter flinke til å henvise til røntgen

En amerikansk studie har undersøkt om bildediagnostikkhenvisninger skrevet av fysioterapeuter er adekvate og hensiktsmessige. En radiolog undersøkte retrospektivt alle bildediagnostikkhenvisninger skrevet i en femårsperiode...

Håp for fremtiden

At vi står foran en utfordring når det gjelder klimaet og at mange sliter og er stresset over dette er allment kjent. Det er behov...

Helsefremmende tiltak for nyankomne

I doktorgradsavhandlingen Hälsoarbete i rörelse ble det undersøkt hvordan en kan motvirke den ujevne fordelingen av helse som finnes i dag. Til tross for...

Testposisjon ved skuldertester

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom en flektert holdning og subacromial impingement. Forskere ville derfor finne ut om holdningen også påvirker utfallet ved...

Tester for cervikal dysfunksjon ved migrene

Nakkesmerte er vanlig i forbindelse med migreneanfall og det er viktig å identifisere og behandle dem. I en litteraturoversikt ble relevante kliniske tester diskutert. Det...

Manuelle teknikker bra ved impingement i skulderen

Mobilisering av thorakalen samt massasje og mobilisering av posteriøre mykdeler i skulderen forbedrer funksjon og passiv innadrotasjon hos pasienter med subacromial impingement, viser en...

Uklarheter omkring kriteriebasert tilbakevending til idrett

Kriteriebaserte tester brukes for å avgjøre når en idrettsutøver er klar til å vende tilbake til idrettsutøvelse etter en korsbåndsrekonstruksjon. I dag finnes det...

Seneruptur og østrogenmangel

Etter operasjon av en rotatorcuffruptur er det vanlig å bli rammet av en reruptur. En operert senes oppbygning og biomekanikk skiller seg fra en...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!