Home 02-2021

02-2021

En fysisk krevende jobb påvirker fritiden

Det er viktig å ta hensyn til individers fysiske belastning på jobb ved planlegging og anbefaling av fysisk aktivitet på fritiden. Det mener forskeren...

Fatigue vanligt symptom efter covid-19

”Fatigue är det absolut vanligaste symptomet efter att man intensivvårdats för covid-19 och kan också vara ett stort hinder vid återgång till vardag och...

Gummibåndstrening ved KOLS

For personer med KOLS kan styrketrening like gjerne utføres med gummibånd som på treningssenter. Dette kan bidra til økt tilgjengelighet for pasientene, viser en...

ACT har potensial innen fysioterapi

Acceptance and commitment therapy (ACT) kan ha et stort potensial som en del av fysioterapeutisk behandling for personer med kroniske korsryggsplager. Dette viser en...

Pasientrapportert utfallsmål

Pasientrapportert utfallsmål (PROM, patient-reported outcome measures) er vanlig både i studier og i klinisk praksis. Det finnes imidlertid mange fallgroper rundt bruken. En artikkel...

Overvåket gangtrening ved claudicatio

Ved perifer arteriesykdom bør overvåket, aerob trening utføres i 30 minutter tre ganger per uke, i minst tre måneder – det er hensiktsmessig med...

Identitetskrise etter slag

I en doktorgradsavhandling beskrives identitetsarbeidet etter et slag og hvordan fysioterapeuten kan arbeide støttende i denne prosessen. De fysiske og kognitive svekkelsene etter slag er...

Risikofaktorer for skuldersmerte hos svømmere

Formålet med en belgisk studie var å undersøke risikofaktorer og utvikle en multivariabel prognostisk modell for å kunne forutsi skuldersmerte hos svømmere. 201 svømmere ble...

Hjertehelse har forbindelse med demens

God hjertehelse er koblet til redusert risiko for demens, viser en studie gjennomført i Finland. Studiematerialet besto av 1 449 pasienter som ble fulgt fra de...

Hurtigfil til leddplastikk

Behandlingsrutine med hurtigfil har markant kortet ned tiden for innlegging på sykehus etter total hofte- og leddplastikk. Formålet med en dansk studie var å undersøke...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!