Home 02-2020

02-2020

Musikk er et effektivt verktøy

”Musikk kan være effektivt for å skape en rolig og trygg omgivelsessituasjon. Det gjelder eksempelvis for pasienter med demens – pasienter som mange ganger...

Tilbakevendende smerte påvirker skoleprestasjon

Tilbakevendende smerte er et vanlig helseproblem blant skolebarn. Til tross for den høye forekomsten finnes det lite beskrevet om hvordan smerte påvirker barna og...

Bedre gangevne gir kortere sykehusinnleggelse

Tidlig fysioterapi, allerede samme dag som kneplastikkoperasjonen, kan kobles til kortere sykehusinnleggelse. Å kunne gå mer enn tre meter samme dag som man ble...

Snällhet gynnar alla

Intervju med Lukas Levay, leg psykolog. Arbetar som senior consultant, med personalrekrytering och -utbildning, på Aon’s Assessment Solutions. ”Värdet av att vara snäll borde...

Illusjonsterapi ved håndartrose

Behandling med multisensorisk illusjon kan påvirke smerteopplevelsen hos personer med håndartrose. Det viser britiske forskere i en studie. Illusjonsterapi (multisensorisk illusjon som endrer den bevisste...

Stretching bidrar ved fibromyalgi

Trening er effektivt for å redusere smerte hos pasienter med fibromyalgi. Får de noen ytterligere effekt dersom man legger til stretching? Det ville spanske...

Kortisoninjeksjon ved subacromial smerte

Subacromial smerte forekommer ofte i den fysioterapeutiske kliniske hverdagen. I en kvalitativ studie fra Storbritannia analyseres faktorer som påvirker fysioterapeuters beslutning om å bruke...

Diagnostisering ved korsryggssmerte

I en systematisk litteratursammenfatning har man vurdert og sammenfattet evidensgrunnlaget for diagnostisering av vanlige tilstander som forårsaker lumbal smerte, og også foreslått en standardterminologi. Til...

Asymmetrisk knefunksjon

En svensk studie viser at de fleste pasienter ikke har oppnådd symmetrisk knefunksjon seks måneder etter en fremre korsbåndsrekonstruksjon. I studien ble knefunksjonen vurdert med...

Internettbaserte støttegrupper

01 Slike grupper kan bidra til å støtte pasienter på ulike måter. Totalt 48 pasienter deltok i studien, som registrerte sosiodemografiske faktorer samt symptomer på...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!