Home 02-2019

02-2019

Trykkbølger effektivt ved lateral hoftesmerte

Fokusert trykkbølgeterapi gir bedre behandlingseffekt på smerte enn ultralyd. Dette ifølge en randomisert kontrollert studie på voksne personer med lateral hoftesmerte. Et vanlig smertesyndrom over...

God effekt av behandling med virtuell virkelighet mot svimmelhet

Består fremtidens behandling for svimmelhet av virtuell virkelighet? Ja, i det minste dersom en skal tro den seneste forskningen på området som viser lovende...

Viktig del i rehabiliteringen glemmes bort

Å vende tilbake til idretten sin etter en skade kan høres enkelt ut. Men ikke alle lykkes. Clare Adern, fysioterapeut og PhD ved Linköpings...

Stor smerteutbredelse gir dårligere funksjon

Stor smerteutbredelse medfører større grad av funksjonsnedsettelse, depresjon og nedsatt muskelstyrke hos pasienter med kronisk nakkesmerte. Det viser en dansk tverrsnittsstudie. I studien deltok 200...

Østrogenmangel blant kvinner som trener

Fysisk aktive unge kvinner kan rammes av mangel på det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette kan føre til en økt risiko for hjerte-karsykdom samt redusert...

For lite kunnskap om ME/CFS

Per dags dato er det ikke mulig å utvikle et nasjonalt kunnskapsfundament med generelle råd for pasienter med diagnosen ME/CFS (myalgisk encefalomyelitt/kronisk tretthetssyndrom) ettersom...

Gjenværende plager etter patellaluksasjon

Formålet med en studie var å vurdere behandlingen av patelladislokasjoner i Danmark mellom 1996 og 2014 samt å måle forekomsten av gjenværende plager. Resultatene viser...

Mobilapp effektiv for egenbehandling

Egenbehandling med en app i mobiltelefonen fører til mindre symptomer og bedre livskvalitet for kvinner med urinlekkasje, viser en svensk avhandling. Formålet var å...

Fysisk aktivitet hos menn med leddsykdom

Fysisk aktivitet er en viktig del av den ikke-farmakologiske behandlingen av inflammatoriske leddsykdommer. Størsteparten av forskningen som er utført på denne pasientgruppen er utført...

Barns erfaringer med skolebasert fysisk aktivitet

Laura Suominen Ingulfsvann har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan norske elever i femte klasse opplever skolebasert fysisk aktivitet. Studien ble gjennomført ved at barna...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!