Home 01-2020

01-2020

Løpsanalysen – En del av en fullstendig vurdering

”For meg er det en del av en fullstendig vurdering av våre løpere. Vi vil finne ut deres treningshistorikk, undersøke deres muskelstyrke og før...

”Jeg kan ikke tenke meg en bedre jobb”

”Vi trenger å bruke mer tid på å forebygge arbeidsskader enn på å behandle skader som har oppstått. Det finnes et stort behov for...

Bristende smertebehandling etter hofteplastikk

Behandlingen som gis ved postoperativ smerte etter total hofteplastikk er ikke optimal, ifølge en aktuell avhandling. Tidligere studier har vist at 80 prosent av...

Teknik som förstärker verkligheten

Intervju med Sven Blomqvist, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Med hjälp av AR-glasögon som förstärker verkligheten kan äldre personer få hjälp att träna...

Ettbeinsknebøy kan ikke identifisere svakhet

Testen ettbeinsknebøy har høy sensitivitet, men lav spesifisitet til å identifisere svakhet i kneekstensorene. Den bør derfor ikke brukes til å vurdere kneekstensorstyrke etter...

Fire grupper skiller seg ut ved isjas

Pasienter med lumbal skiverelatert nervesmerte kan først og fremst differensieres gjennom smertenes intensitet i rygg og bein, og om smerten er verst i beinet...

Utviklingsveier for smerte

Smerte ved en hvilken som helst alder kan ofte kobles til smerte i yngre aldrer. I en nederlandsk studie ble dette faktum undersøkt videre...

Ingen smertelindring etter isometriske kontraksjoner

Formålet med en studie var å undersøke den direkte smertelindrende effekten av tung isometrisk plantarfleksjon med hælsenetendinopati. Totalt 16 personer med en gjennomsnittsalder på 48...

Eksponeringsterapi bra ved fibromyalgi

I en avhandling ble effektene av et internettbasert behandlingsprogram ved fibromyalgi undersøkt. Totalt 140 pasienter, 18–65 år, med diagnostisert fibromyalgi inngikk. De ble randomisert...

Fysisk sykdom ved psykose

Personer med psykotiske forstyrrelser har en forventet livslengde som er rundt 15–20 år kortere enn normalt, noe som i første rekke kommer av en...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!