Home 01-2019

01-2019

Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen "Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och...

Kognitiv atferdsterapi for unges hodeverk

I en gjennomgang av behandling ved hodeverk og migrene hos barn og unge, viste det seg at kognitiv atferdsterapi er et bra supplement til...

To dager med styrketrening

Nick Grantham er en britisk Strength and Conditioning coach med eksamen i Sport Science. Han ble kjent i fysioterapikretser etter å ha medvirket i...

NRS et godt vurderingsinstrument ved RA

Validiteten og reliabiliteten av fire ulike pasientrapporterte utfallsmål har blitt sammenlignet i en artikkel fra Nederland. Basert på dette anbefales den numeriske skalaen Numeric...

Program for overvektige barn

Overvekt i barndommen er ofte koblet til sykdommer som kardiovaskulær sykdom og metabolsk syndrom i voksen alder. Antall overvektige barn har stadig økt i...

Middels fysisk aktivitet bra for brusken

Middels fysisk aktivitet, sammenlignet med lav, gir mindre bruskreduksjon i kvinners kneledd. Og høyt fysisk aktivitetsnivå ser ut til å være mer skadelig for...

Låsning i kneet kommer kanskje ikke av meniskruptur

Mekaniske knesymptomer har historisk sett blitt vurdert å være en indikator på meniskruptur og veier ofte tungt ved beslutning om å utføre en kneartroskopi. Danske...

Vurder bevegelser før tilbakevending til idrett

Når er en idrettsutøver klar til å vende tilbake til idrett etter rekonstruksjon av det fremre korsbåndet? Forskere fra Nederland og Luxemburg konstaterer at...

Vanlig med innklemmingssyndrom

I Danmark søker over 16 000 personer per år hjelp hos spesialistlege for innklemmingssyndrom i skulderen. Ny dansk klinisk forskning viser at kun rundt 25 prosent...

Smart trøye beskytter mot belastning

I den hensikt å redusere arbeidsrelaterte belastningsskader i skuldre og rygg har forskere ved KTH utviklet en smart trøye som skal bæres under arbeid. På...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!