Expertpanelet

Vårt ekspertpanel fungerer som en garanti for at FysioScience alltid holder høy kvalitet. Panelet består av velrennomerte fysioterapeuter ved ledende universiteter først og fremst i de skandinaviske landene, men også i andre land.

Eva Ageberg, leg. sjukgymnast, Ph.D., professor, Lunds universitet, Sverige.
Spesialitet: ortopedi, idrettsmedisin

Bente A S Anderson, Senior Lecturer, PT M.Sc., Specialist in sports physiotherapy, Clinical Research Physiotherapist, Metropolitan University College, Copenhagen & Gentofte Hospital, Danmark.
Spesialitet: idrettsmedisin, trening og rehabilitering, implementering av forskning i klinisk virksomhet

Frida Eek, leg. sjukgymnast, M.Sc. idrottspsykologi, docent. Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
Spesialitet: epidemiologi, atferdsmedisin, stress, folkehelse

Karin Harms-Ringdahl, leg. sjukgymnast, professor. Huddinge universitetssjukhus / Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Spesialitet: rehabilitering, fysikalsk medisin, biomekanikk, smerteanalyse, fysioterapi

Jorn A Hogeweg, RPT, M.Sc., Ph.D., fysiotherapeut. PELS Institute, Universiteit Maastricht, Amsterdam, Nederland.
Spesialitet: arbeid og helse, whiplash, skader som følge av gjentatt muskelarbeid, utbrendhet, reumatologi

Morten Høgh, PT M.Sc.(Pain) DipMT RISPT. Specialist i muskuloskelettal fysioterapi och idrottsmedicin. Arbeider på Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet samt Fysiocenter Aarhus, Danmark. Formann for Dansk Smerte & Fysioterapi (SMOF).
Spesialitet: smerte, idrettsmedisin

Maura D Iversen, PT, MPH, Sc.D. Assoc. Professor och Motion Lab Director, Simmons College / Instructor, Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA.
Spesialitet: rehabilitering, geriatri, biomekanikk, reumatologi

Ann-Sofie Lindberg, leg. sjukgymnast, M.Sc., Ph.D., Umeå universitet och Winternet, Boden, Sverige.
Spesialitet: idrettsfysiologiske tester, trening

Maria Lindström, leg. sjukgymnast, med.dr. NVS, Sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Spesialitet: ortopedi, idrettsmedisin

Esko Mälkiä, leg. sjukgymnast, Ph.D., professor emeritus, Jyväskylä Universitet / docent emeritus, Kuopio Universitet, Finland.
Spesialitet: aktiv rehabilitering

Nicola Philips, M.Sc. MCSP. Cardiff University. Chair of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine, Storbritannia.
Spesialitet: biomekanikk, funksjonell rehabilitering av idrettsskader, fremfor alt kneskader

Kjerstin Stigmar, leg. sjukgymnast, Ph.D., bitr. lektor. Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Sverige.
Spesialitet: arbeidslivsrettet rehabilitering, ergonomi

Eva Tengman, leg. sjukgymnast, Ph.D., Umeå universitet, Sverige.
Spesialitet: ortopedi, idrettsmedisinsk bevegelsesanalyse

Tom Arild Torstensen, B.Sc. (Hons), M.Sc., (Cand. Scient.) aut. fysioterapeut, specialist i ortopedisk manuell terapi MNFF. MTT Kliniken & Holten Institute, Lidingö, Sverige.
Spesialitet: manuell terapi, ortopedi, rehabilitering, smerte, kognitiv rehabiliteringsterapi

Philip J Van der Wees, M.S. PT in Human Movement Sciences. Kvalitetsansvarig för forskning och utbildning, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Amersfoort, Nederland.
Spesialitet: fysioterapi, kvalitetskontroll, evidensbaserte spørgsmål, utvikling av kliniske retningslinjer

Håvard Østerås, M.Sc., docent vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim, Norge. Spesialist i idrottsfysioterapi.
Spesialitet: manuell terapi, ortopedi, idrettsfysioterapi, rehabilitering, smerte, kognitiv rehabiliteringsterapi

error: Alert: Content is protected !!