Dine personopplysninger

NY DATALOV

Den 25. mai 2018 ble reglene rundt persondata endret i EU. Da ble den tidligere personopplysningsloven erstattet med datasikkerhetsloven (GDPR). Vi vil at du skal føle deg trygg på hvordan vi bruker de personopplysninger vi har i våre registre.

 

Abonnementsregister

Vi bruker dine opplysninger til abonnements- og fakturahåndtering, viktige beskjeder og kampanjetilbud.

Dine personopplysninger lagres i 24 måneder etter avsluttet abonnement på tidsskriftet FysioScience. Dersom du vil at vi skal slette informasjonen om deg før den tid, så kontakter du oss via e-post kund@fysioscience.se eller telefon +46-8-684 387 47.

 

Register for digitalt materiale (kun for abonnenter):

Vi trenger informasjon om deg for at du skal få tilgang til vår digitale utgave og vårt netteksklusive materiale.

Personopplysningene om deg blir slettet når du avslutter ditt abonnement på FysioScience.

 

Register for gratis månedsmail

Vi bruker informasjonen om deg til å sende ut månedsmailen som teaser for kommende nummer. Den brukes også til viktige beskjeder og enkelte kampanjetilbud.

Dine personopplysninger slettes automatisk når du avslutter ditt abonnement på den gratis månedsmailen.

Vi deler ikke noen av dine personopplysninger med tredjepart.

 

Sosiale medier

Vi annonserer regelmessig i våre egne kanaler Facebook og Twitter.

Du velger selv når du vil slutte å følge oss på sosiale medier.

Ved spørsmål, send e-post til kund@fysioscience.se eller ring +46-8-684 387 47.