Artikler fra tidligere nummer

På denne siden finner du artikler fra den dato da FysioScience ble tilbudt digitalt. Her finner du også en del av våre tidligere netteksklusive intervjuer.

Det første nummeret av tidsskriftet ble gitt ut i mai 1994. Den gang het vi Fysio, Nyhetsbrevet for fysioterapeuter.

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!