Redusert tid i sykehussenga

Ban Bedcentricity

Kan implementering av et nytt tiltak redusere sykehusinnleggelsen og øke den fysiske aktiviteten hos inneliggende pasienter? En gruppe forskere har undersøkt effekten av et program kalt Ban Bedcentricity og funnet at det har effekt og dessuten at det er kostnadseffektivt.

En helseinstitusjons mulighet til å ta imot pasienter uttrykkes ofte i antall sengeplasser. En sykehusseng er en kulturelt akseptert plass der man får hjelp og henter krefter.

Men denne beskrivelsen kan også medfører fysisk inaktivitet ettersom en vanlig oppfatning er at mennesker som får behandling på sykehus er syke og trenger hvile.

I dag vet vi imidlertid at overdrevet immobil atferd kan føre til forlenget sykehusinnleggelse og hospitalisering.

For å motvirke dette har programmet Ban Bedcentricity blitt utviklet, og i en prospektiv observasjonsstudie har det blitt undersøkt om programmet påvirker immobil atferd, lengde på sykehusinnleggelse og utskriving til hjemmet.

Tre avdelinger
Ban Bedcentricity ble implementert på tre avdelinger: en thoraxkirurgisk, en kardiologisk og en ortopedkirurgisk. Alt personell på avdelingene ble informert og fikk en kortere utdanning samt råd om fysisk aktivitet.

Pasientene fikk en informasjonsbrosjyre om viktigheten av fysisk aktivitet og informasjonsplakater ble satt opp på alle rom. Oppslag med tilpasset informasjon for behandlere ble satt opp i lunsjrommet.

Miljøet ble tilpasset, for eksempel ble det innført hvilestoler, sengeteppe og ganghjelpemidler for å redusere immobil atferd.

Observasjoner ble utført i en periode på to uker før implementeringen og i to uker etterpå. Tiden som pasientene lå i senga, satt eller sto oppreist/gikk ble registrert.

Resultatet viser at etter implementeringen av Ban Bedcentricity så var pasientene på den thoraxkirurgiske og den kardiologiske avdelingen vesentlig mer aktive, det vil si at de tilbrakte mindre tid i senga.

Pasientene på den kardiologiske avdelingen hadde kortere sykehusinnleggelse, og fra både den kardiologiske og den thoraxkirurgiske avdelingen kunne flere pasienter skrives ut til hjemmet.

På den ortopedkirurgiske avdelingen ble det ikke registrert noen forbedringer. Dette tror forfatterne at kan bero på at en relativt stor del av disse pasienter hadde frakturer i underekstremitetene og derfor ikke fikk være opp og belaste. Det spekuleres også i om potensialet for forbedring var mindre på denne avdelingen.

Forfatterne har beregnet at kostnadsnøytralitet – per avdeling og år – oppnås dersom 15 pasienter skrives ut én dag tidligere eller om én pasient skrives ut til hjemmet i stedet for til helseinstitusjon.

Fremtidig forskning bør fokusere på helsefordeler slik som styrke, utholdenhet og funksjon som et resultat av Ban Bedcentricity.

Av Ingela Delfin

Kilde: Koenders N, Potkamp-Kloppers S, Geurts Y, Akkermans R, Nijhuis-van der Sanden MWG, Hoogeboom TJ. Ban bedcentricity: a multifaceted innovation to reduce sedentary behavior of patients during the hospital stay. Phys Ther. 2021;online ahead of print.

Les originalartikkelen: www.academic.oup.com/ptj/advance-article/doi/10.1093/ptj/pzab054/6131759