Gummibåndstrening bra mot skjørhet hos eldre

Formålet med den aktuelle studien var å undersøke om trening med elastiske bånd kan forebygge skjørhet.
Foto: Shutterstock

Trening med elastiske bånd kan bidra til forbedret håndstyrke, ganghastighet og fysisk aktivitetsnivå hos skjøre eldre personer og hos eldre med risiko for å bli skjøre, viser en studie.

Skjørhet (frailty) er en klinisk tilstand som kjennetegnes av tretthet, allmenn svakhet, nedsatt utholdenhet og balanse, lavt fysisk aktivitetsnivå, mangel på appetitt og nedsatt kognitiv evne. Å være skjør eller ligge i risikosonen for å bli rammet er vanlig, fremfor alt blant kvinner.

For å forhindre skjørhet, og også i behandlende henseende, peker forskningen på at kost og trening er effektivt. Det finnes imidlertid få studier som har fokusert på hvilken type trening som er bra for personer som er i forstadiet til klinisk skjørhet.

Trening med elastiske bånd er en vanlig treningsform blant eldre personer og kan forbedre styrke, balanse, gangevne og fallrisiko. Treningsformen er både sikker og effektiv for eldre.

Formålet med den aktuelle studien var å undersøke om trening med elastiske bånd kan forebygge skjørhet samt forbedre håndstyrke, fysisk aktivitetsnivå og ganghastighet hos personer i risikogruppen for skjørhet.

Totalt 70 personer i risikogruppen for skjørhet ble randomisert til elastisk trening eller kontrollgruppe, 35 i hver gruppe. For å delta skulle personen oppfylle ett til to kriterier for skjørhet basert på Fried frailty phenotype (vekttap, tretthet, langsom gange, lavt fysisk aktivitetsnivå og nedsatt grepsstyrke) og være i alderen 65–85 år.

Deltakerne i kontrollgruppen ble oppmuntret til å leve som vanlig og fikk ingen spesifikke tiltak. Deltakerne i treningsgruppen trente tre dager i uken i åtte uker, 45–60 minutter per økt.

Treningsgruppen ble delt inn i tre mindre grupper og programmet, som ble ledet av fysioterapeut, inneholdt åtte øvelser med elastisk bånd for ulike deler av kroppen og inkluderte styrke-, balanse- og bevegelighetstrening.

Resultatmålene som ble brukt var skjørhet, grepsstyrke, ganghastighet og fysisk aktivitet. Målingene ble utført ved baselinjen samt etter fire og åtte uker.

Ifølge resultatet ble tiltaksgruppen signifikant forbedret i forhold til skjørhetsstatus, grepsstyrke (kvinner) og ganghastighet etter både fire og åtte uker. Signifikante forbedringer ble også registrert etter åtte uker for grepsstyrke (menn) og fysisk aktivitetsnivå.

Som en oppsummering så mener forfatterne at trening med elastiske bånd effektivt kan forhindre skjørhet hos personer i risikogruppen ved å forbedre grepsstyrke, ganghastighet og fysisk aktivitetsnivå, og effektene er større etter åtte uker enn etter fire.

Forfatterne håper at studien kan utgjøre en teoretisk referanse til å finne trening som forhindrer og reduserer skjørhet hos personer i risikosonen.

Av Anna Horn

Kilde: Chen R et al. Effects of elastic band exercise on the frailty states in pre-frail elderly people. Physiother Theory and Pract. 2020;36(9):1000-1008.