Ankelleddstøyer hjelper etter fraktur

9
En ankelleddstøyer reduserer sykehusbesøkets lengde.

En studie viser at en ankelleddstøyer som hjelper til med tøyning av passiv dorsalfleksjon etter en operert ankelleddsfraktur reduserer sykehusbesøkets lengde og forbedrer den kortsiktige funksjonen.

Leddstivhet, ødem og smerte er vanlige symptomer etter en ankelleddsfraktur. Stivheten antas oppstå på grunn av smerte og mangel på belastning av leddene.

Studier har vist at opptil 77 prosent av alle pasienter som blir gipset etter en ankelleddsfraktur opplever leddstivhet. Tidlig mobilisering ser ut til å motvirke stivhet og smerte i det akutte stadiet. Det har imidlertid ikke vært mulig å vise samme positive effekt i langtidsoppfølginger.

I den aktuelle studien ville forskere finne ut hvordan deres egenkonstruerte ankelleddstøyer påvirker pasienter som har en operert ankelleddsfraktur.

Ankelleddstøyeren består av et fjærbelastende apparat som først lar pasienten utføre en aktiv plantarfleksjon og deretter passivt hjelper til med å tøye dorsalfleksjonen passivt, i den hensikt å øke bevegeligheten.

Studiedeltakerne hadde en operert Weber B-ankelleddsfraktur. De ble behandlet etter operasjon enten med ankelleddstøyeren eller med konvensjonell fysioterapi bestående av tøyningsøvelser med et ikke-elastisk bånd. Ankelleddets funksjon, smerte og dorsalfleksjon ble registrert 3, 6, 12 og 52 uker postoperativt.

Pasientene som ble behandlet med ankelleddstøyeren ble raskere restituert og hadde kortere sykehusinnleggelse sammenlignet med dem som ble behandlet med konvensjonell fysioterapi. Ved langtidsoppfølging etter ett år ble det imidlertid ikke merket noen forskjeller mellom gruppene.

Forfatterne mener at resultatet taler for at bruk av deres ankelleddstøyer korter ned sykehusinnleggelsen og dermed innebærer en kostnadsbesparing for helsevesenet.

Av Martin Andersson

Kilde: Molund M, Hellesnes J, Berdal G, Andreassen BS, Andreassen GS. Compared to conventional physiotherapy, does the use of an ankle trainer device after Weber B ankle fracture operation improve outcome and shorten hospital stay? A randomized controlled trial. Clin Rehabil 2020;34(8):1040-1047.

Les originalartikkelen her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7372581/