Konservativ behandling for karpaltunnel

24
Behovet for operasjon ved karpaltunnelsyndrom blir redusert etter 24 ukers konservativ behandling.

Behovet for operasjon ved karpaltunnelsyndrom blir redusert etter 24 ukers konservativ behandling med pasientinformasjon, nattskinne og hjemmeøvelser. Det viser en randomisert kontrollert studie fra Australia.

I studien inngikk 105 personer med karpaltunnelsyndrom, verifisert med elektrodiagnostikk. Tiltaksgruppen hadde 52 deltakere, hvorav 79 prosent kvinner og gjennomsnittsalderen var 51 år.

Ved en cirka 30 minutter lang gruppesesjon, fikk de undervisning i form av en presentasjon og et informasjonshefte om karpaltunnelsyndrom, behandlingsalternativ, holdning og prinsipper for å tilpasse aktiviteter.

De fikk dessuten anvende en nattskinne, med håndleddene i nøytral posisjon, samt utføre nerve- og seneglidningsøvelser hjemme – fem til ti repetisjoner, fem ganger per dag, under forutsetning av at symptomene ikke ble forverret.

Kontrollgruppen hadde 53 deltakere med en gjennomsnittsalder på 48 år; 60 prosent var kvinner. Disse sto igjen på venteliste for operasjon, uten ytterligere tiltak i løpet av studiens gang.

Symptomer, funksjonelle begrensninger og pasienttilfredshet ble vurdert etter 6 og 24 uker. Behovet for operasjon ble vurdert etter 24 uker.

Kombinasjonen av undervisning, nattskinne og hjemmeøvelser viste seg å ha fordeler sammenlignet med kun å stå på venteliste for operasjon. Etter 24 uker trengte 59 prosent av deltakerne i tiltaksgruppen operasjon mens tilsvarende tall for kontrollgruppen var 80 prosent.

Deltakerne i tiltaksgruppen fikk større forbedringer, imidlertid ikke signifikante, sammenlignet med kontrollgruppen i forhold til samtlige målevariabler etter 6 og 24 uker.

Av Ulrika Jupén

Kilde: Lewis KJ, Coppieters MW, Ross L, Hughes I, Vicenzino B, Schmid AB. Group education, night splinting and home exercises reduce conversion to surgery for carpal tunnel syndrome: a multicentre randomised trial. J Physiother. 2020;66(2):97-104.

Les originalartikkelen her: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1836955320300242?via%3Dihub

I originalartikkelens appendiks er det mulig å få tilgang til både presentasjonen og informasjonsheftet.

Hjemmeøvelsene som tiltaksgruppen utførte, finnes beskrevet i ord og bilder i en tidligere studie, les den her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5051399/