Neuromuskulær trening for luksert skulder

40
Et rehabiliteringsprogram med neuromuskulære øvelser for pasienter med fremre skulderleddsluksasjon har vist seg å være overlegent standardiserte hjemmeøvelser med gummibånd.

Et rehabiliteringsprogram med neuromuskulære øvelser for pasienter med fremre skulderleddsluksasjon har blitt utviklet av danske forskere og har vist seg å være overlegent standardiserte hjemmeøvelser med gummibånd.

Traumatiske fremre skulderleddsluksasjoner er vanlig blant unge idrettsaktive personer og residivrisikoen er påtakelig. Ifølge de danske forskerne er det mangel på randomiserte kontrollerte studier som sammenligner ulike behandlingsstrategier for disse pasienter.

Ettersom en traumatisk fremre skulderleddsluksasjon ofte leder til endringer i det neuromuskulære og proprioseptive systemet, burde mer fokus legges på neuromuskulære øvelser snarere enn på øvelser som kun har til hensikt å øke styrke.

Dette tankesettet har blitt implementert når det gjelder fremre korsbåndsskader og brukes der med godt resultat.

Formålet med den aktuelle randomiserte kontrollerte studien var derfor å sammenligne et overvåket rehabiliteringsprogram bestående av neuromuskulære øvelser med et standardisert hjemmetreningsprogram for pasienter med fremre skulderleddsluksasjon.

Tiltaksprogrammet (SINEX) består av neuromuskulære øvelser som integrerer styrke, koordinasjon, balanse og propriosepsjon, i den hensikt å øke den kompensatoriske funksjonelle skulderstabiliteten.

SINEX består av syv øvelser hver med syv nivåer, fra base- til elitenivå.

Eksempel på en baseøvelse kan være i ryggliggende å holde og balansere en ball med håndflatene, strekke i albuene og deretter bøye tilbake til utgangsstillingen. Ett eksempel på samme øvelse på elitenivå er å balansere ballen i den ene hånden og utføre et utfallsskritt med det kontralaterale beinet samtidig som armen med ballen strekkes fremover.

Hjemmetreningsprogrammet (HOMEX) består av øvelser for å styrke rotatorcuff og skuldermuskulatur ved hjelp av gummibånd. Begge gruppene trente i tolv uker, SINEX-gruppen ved hjelp av fysioterapeut og HOMEX-gruppen på egen hånd.

Etter tolv ukers trening viste SINEX-gruppen seg å ha signifikant større forbedring ifølge Western Ontario shoulder instabilty index (WOSI) sammenlignet med HOMEX-gruppen. Forskjellen var imidlertid ikke tilstrekkelig stor til å være klinisk relevant.

For flere andre sekundære resultatmål viste SINEX seg å være mer effektiv og det var også færre i den gruppen som senere gjennomgikk eller fikk henvisning til kirurgisk behandling.

En begrensning ved studien er at det ikke kan vites hvor stor betydning det hadde at treningen i SINEX-gruppen var overvåket.

Som en sammenfatning så tyder resultatene likevel på at rehabilitering med neuromuskulære øvelser er bedre enn styrketrening med gummibånd for pasienter med fremre skulderleddsluksasjon.

Av Ingela Delfin

Kilde: Eshoj HR et al. Neuromuscular exercises improve shoulder function more than standard care exercises in patients with a traumatic anterior shoulder dislocation: A randomized controlled trial. Orthop J Sports Med. 2020;8(1):2325967119896102.

Les originalartikkelen her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6993151/

Treningsprogrammene kan lastes ned her: journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/2325967119896102