Hvordan behandle korsbåndsskader hos barn?

7

Fremre korsbåndsskader øker blant unge idrettsutøvere. Hvordan disse skader hos voksende individer best skal behandles, er under debatt. Det finnes få studier av høy kvalitet og med lang oppfølgingstid og det har ikke vært mulig å nå konsensus rundt hva som er den beste behandlingen for isolerte fremre korsbåndsskader.

I en norsk studie ble 44 barn som fikk en fremre korsbåndsskade ved høyst 13 års alder, fulgt i gjennomsnittlig åtte år. Alle ble behandlet med et strukturert rehabiliteringsprogram og med mulighet til korsbåndsrekonstruksjon senere om nødvendig.

Nesten halvparten (45 %) klarte seg bra helt opp i voksen alder uten operasjon. De resterende ble operert, oftest på grunn av instabilitet. Uavhengig av behandling hadde de fleste nesten symmetrisk beinstyrke og symmetrisk funksjon i ulike hopptester og var fortsatt idrettsaktive.

Studiens viktigste funn var at nesten halvparten av barna klarte seg bra uten operasjon. Dette er ny informasjon – mange forskere har tidligere ment at tidlig korsbåndsrekonstruksjon er nødvendig for god stabilitet, for å unngå sekundære skader og for fortsatt idrettsaktivitet. Men slik ser det altså ikke ut til å være.

Av Ingela Telg

Kilde: Ekås GR, Moksnes H, Grindem H, Risberg MA, Engebretsen L. Coping with anterior cruciate ligament injury from childhood to maturation: A prospective case series of 44 patients with mean 8 years’ follow-up. Am J Sports Med. 2019;47(1):22-30.