Bristende smertebehandling etter hofteplastikk

36
Behandlingen av postoperativ smärta efter höftplastik är inte optimal.

Behandlingen som gis ved postoperativ smerte etter total hofteplastikk er ikke optimal, ifølge en aktuell avhandling.

Tidligere studier har vist at 80 prosent av pasienter som har blitt operert opplever postoperativ smerte, og 30 prosent av dem har middels til uttalt smerte. Smerten hindrer en effektiv postoperativ rehabilitering.

Multimodal smertebehandling vurderes å være den optimale metoden og innebærer en kombinasjon av ikke-opioider og smertelindrende teknikker. Dette fører til et begrenset behov for opioider, men til tross for dette er opioider fremdeles førstevalget ved akutt smerte.

Tidligere studier som har undersøkt smertebehandling etter total hofteplastikk er sammenlignet i avhandlingen. Studiene var imidlertid heterogene når det gjaldt smertelindrende behandlinger og ingen enhetlig metode kunne påvises.

I en av avhandlingens delstudier ble det vist at en kombinasjon av paracetamol og NSAID samt en kombinasjon av paracetamol, NSAID og gabapentin kan medføre et signifikant redusert konsum av morfin. Dette bør undersøkes nærmere i randomiserte kontrollerte studier fremover.

Av Ulrika Jupén

Kilde: Geisler A. Postoperative pain management after total hip arthroplasty. A focus on evidence, clinical practice and the individual patient’s pain response. Doktorgradsavhandling. Lunds universitet, 2019.

Les avhandlingen her: portal.research.lu.se/ws/files/71705606/e_spik_ex_Anja.pdf