Modifisert contract-relax lover bra

37
Stretch-contract-relax og har dessuten den fordel at den er helt smertefri i kontraksjonsfasen.
Foto: Irina Logra

Proprioseptiv neuromuskulær fasilitering i form av contract-relax har lenge blitt brukt til å øke bevegeligheten. En variant av denne stretchingmetoden har vist seg å ha god effekt på hamstringsmuskulaturen og ser ut til å være skånsom for utøveren.

Det finnes ulike typer stretching, deriblant proprioseptiv neuromuskulær fasilitering (PNF) som har vist seg å være mer effektivt enn statisk stretching.

Den vanligste PNF-metoden er contract-relax der gjentatte sykluser av statisk stretching blir utført i kombinasjon med isometriske kontraksjoner i et maksimalt utstrakt leie.

En modifisert variant av contract-relax, kalt stretch-return-contract, har vist lovende resultat ved tøyning av fotens dorsalfleksjon. Metoden skiller seg fra contract-relax ved at kontraksjonsfasen ikke skjer i et ytterleie, men midt i bevegelsesbanen.

En studie har undersøkt hvilken direkte effekt stretch-return-contract har på hamstringsmuskulaturen og sammenlignet med contract-relax. Tiltaket ble utført i en Biodexmaskin i laboratoriemiljø og i form av egentøyning.

Begge gruppene kunne vise til signifikant forbedret kneekstensjon, redusert muskelstølhet, økt stretchtoleranse samt økt vevselastisitet, både i laboratoriet og ved egentøyning.

Stretch-return-contract ser altså ut til å gi liknende resultater som contract-relax og har dessuten den fordel at den er helt smertefri i kontraksjonsfasen.

At stretch-return-contract ikke krever en partner gjør at den også er lettanvendelig i alle treningsmiljøer, og metoden kan derfor være et godt alternativ til contract-relax.

Av Martin Andersson

Kilde: Kay AD, Dixon J, Bligh LD, Blazevich AJ. The external validity of a novel contract-relax stretching technique on knee flexor range of motion. Scand J Med Sci Sports. 2019;epub ahead of print.

Les originalartikkelen her: onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13554