Ny symptomprofil ved karpaltunnelsyndrom

Symptombildet ved karpaltunnelsyndrom kan variere og følger ikke alltid forventet anatomisk mønster. Amerikanske forskere har derfor laget en anatomisk profil av pasienters symptombilde som hjelp ved diagnostisering.

Til hjelp ved diagnostisering av karpaltunnelsyndrom har et diagram vært anvendt der pasienten tegner inn smerte, nedsatt følsomhet, dovninger og stikkinger i hånden.

Initialt var testen anvendelig, men senere forskning har vist at det stemmer dårlig overens med gylne standardtester. Årsaken kan være at de som laget testen tok utgangspunkt i anatomiske modeller og ikke i populasjonens symptombilde.

Siden den gang har man fortsatt å studere symptombildene hos pasienter og eksempelvis funnet at langfingeren oftest har flest symptomer og at mange har symptomer proksimalt på håndleddene.

Ut fra dagens kunnskap ville forskere skape en ny profil av pasienters symptombilde ved karpaltunnelsyndrom. Totalt 34 pasienter med karpaltunnelsyndrom ble rekruttert og de laget en smertetegning av håndflaten og underarmen sin der de markerte områdene med opplevd smerte, dovninger, stikkinger og nedsatt følsomhet.

Markeringene ble analysert elektronisk og et hånddiagram i ulike farger ble laget. En mørkere fargetone indikerte en høyere frekvens av plager i nettopp det området.

Smerte var vanligst ved håndleddene over karpaltunnelen og var mindre vanlig i fingrene. Andre sensoriske symptomer, slik som stikkinger og dovninger, var mer perifert spredt enn smertene. Både smerte og andre sensoriske symptomer var vanligere i tommel, pekefinger og langfinger enn i ring- og lillefinger.

Av Elin Östlind

Kilde: Nelson JT, Gauger MR, Whaley JD, Zinberg EM. Patient-reported symptom-mapping in carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2019;59(3):321-325.