Manuelle teknikker bra ved impingement i skulderen

15

Mobilisering av thorakalen samt massasje og mobilisering av posteriøre mykdeler i skulderen forbedrer funksjon og passiv innadrotasjon hos pasienter med subacromial impingement, viser en ny studie.

En tidligere studie av forfatterne viser at personer med symptomer fra subacromial impingement hadde signifikant økt thorakal fleksjon i hvile, redusert aktiv thorakal bevegelighet samt redusert passiv posteriør skulderbevegelighet sammenlignet med symptomfrie individer.

Formålet med en ny studie var derfor å sammenligne effekten av smerte, funksjon og bevegelighet hos pasienter med subacromial impingement etter: 1) passiv mobilisering av thorakalryggen, 2) massasje, passiv mobilisering og stretching av skulderens posteriøre mykdeler og 3) ultralyd (aktiv kontrollgruppe).

Pasienter i aldersspennet 40–60 år, med klinisk diagnostisert subacromial impingement, ble randomisert til de tre tiltakene. Deltakerne, 20 i hver gruppe, ble behandlet ifølge respektive protokoll to ganger i uken i tre uker og deretter én gang i uken i ytterligere tre uker.

Hjemmeøvelser inngikk i begynnelsen kun i tiltaksgruppene, men etter avhopp på grunn av misnøye i kontrollgruppen ble protokollen endret slik at kontrollgruppen også fikk hjemmeøvelser.

Hvordan behandlingene og målingene ble utført, er utførlig beskrevet (med bilder) i originalartikkelen. Oppfølginger ble utført ved studiestart samt etter tre, seks, ni og tolv uker.

Primære utfallsmål var thorakal bevegelighet, passiv glenohumeral innadrotasjon og posteriør skulderbevegelighet. Sekundære mål var smerte målt i tråd med en numerisk skala og Shoulder pain and disability index (SPADI).

Post-hoc analyser viste at passiv innadrotasjon, posteriør skulderbevegelighet samt smerte og funksjon ifølge SPADI i statistisk signifikant grad ble mer forbedret i begge de to tiltaksgruppene enn i kontrollgruppen etter seks ukers behandling.

Forbedringen i passiv innadrotasjon vedvarte tolv uker etter studiestart hos begge tiltaksgruppene og forbedringen i smerte og funksjon ifølge SPADI var fortsatt signifikant i gruppen som fikk mobilisering av thorakalryggen sammenlignet med kontrollgruppen etter tolv uker.

Bemerkelsesverdig er det, at til tross for at personene som fikk passiv mobilisering av thorakalryggen ble forbedret ifølge flere andre utfallsmål, så hadde de uendret thorakal bevegelighet. Forfatterne mener at det kan komme av utilstrekkelige målemetoder eller at det kan finnes en neurofysiologisk forklaring på den positive effekten.

Av Ingela Delfin

Kilde: Land H, Gordon S, Watt K. Effect of manual physiotherapy in homogeneous individuals with subacromial shoulder impingement: A randomized controlled trial. Physiother Res Int. 2019;epub ahead of print.