Trykkbølger effektivt ved lateral hoftesmerte

5

Fokusert trykkbølgeterapi gir bedre behandlingseffekt på smerte enn ultralyd. Dette ifølge en randomisert kontrollert studie på voksne personer med lateral hoftesmerte.

Et vanlig smertesyndrom over trochanter major kjennetegnes av lateral hoftesmerte og forverres av belastende aktiviteter samt av å snu seg i sengen. Før ble inflammasjon i trochanterbursaen antatt å være årsak til smertene, men forskning i de senere år har vist at gluteal tendinopati er en vanlig årsak til disse plagene.

Få studier har hittil vurdert tiltak ved tilstanden. Den aktuelle studien undersøkte effekten av fokusert trykkbølgeterapi sammenlignet med ultralyd. Studiegruppen, som fikk fokusert trykkbølgeterapi, ble behandlet én gang i uken i tre uker (1 800 pulsar, 0,15mJ/mm2).

Kontrollgruppen ble behandlet med ultralyd hver dag, ti dager i strekk, med behandlingssesjoner med 10 minutters varighet (intensitet 1,5W/cm2, frekvens 1MHz).

Alla som fikk trykkbølgeterapi opplevde behandlingen som ubehagelig, men tolererbar og ingen deltakere tok smertestillende på grunn av ubehaget etter trykkbølgebehandlingen.

I gruppen som hadde fått trykk-bølgebehandling ble det registrert signifikant mindre smerte under bevegelse ved to- og seksmåneders-oppfølgingen. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene for funksjonsskalaen Lower extremity functional scale (LEFS) og dets underskalaer.

Studieresultatene er på linje med to tidligere studier som med annet studiedesign har vurdert radial trykkbølgeterapi for samme plager. Oppsummering: Studien viser at trykkbølgeterapi kan være mer effektivt enn ultralydbehandling ved lateral hoftesmerte.

Av Patrik Numanovic

Kilde: Carlisi E, Cecini M, Di Natali G, Manzoni F, Tinelli C, Lisi C. Focused extracorporeal shock wave therapy for greater trochanteric pain syndrome with gluteal tendinopathy: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2018;epub ahead of print.