Vurder bevegelser før tilbakevending til idrett

11

Når er en idrettsutøver klar til å vende tilbake til idrett etter rekonstruksjon av det fremre korsbåndet? Forskere fra Nederland og Luxemburg konstaterer at det ikke er nok med kvantitative målemetoder alene for å avgjøre dette.

Av dem som vender tilbake til idrett etter en korsbåndsrekonstruksjon skades mellom seks og tjue prosent igjen. En faktor som påvirker risikoen for å bli skadet er et asymmetrisk bevegelsesmønster.

Før tilbakevending til idrett er aktuelt utføres det derfor en vurdering som vanligvis inneholder en kombinasjon av ulike kliniske tester slik som lårmuskelstyrke og ettbeinshopp. Limb Symmetry Index (LSI) som beregner forskjellen mellom testresultatet for skadet bein og ikke-skadet bein, kan anvendes. Minst 90–100 prosent kapasitet i det skadde kneet sammenlignet med det ikke-skadde kneet anbefales før tilbakevending til idretter som fotball, innebandy og håndball.

Testen kan brukes, men er kanskje ikke tilstrekkelig til å registrere uhensiktsmessige asymmetrier som kan føre til gjentatt skade. Tidligere forskning har vist at begrenset knefleksjon kan være negativt ut fra et skadeperspektiv ettersom det fører til hardere landing og mer belastning på det fremre korsbåndet.

I en aktuell studie deltok pasienter som hadde blitt operert med fremre korsbåndsrekonstruksjon. De ble filmet mens de utførte ettbeinshopp og forskerne målte deretter knefleksjon og valgisering.

Av de deltakerne som hadde en LSI på minst 90 prosent for det skadde beinet, ble det likevel funnet et endret bevegelsesmønster hos hele 60 prosent.

Derfor foreslås en enkel vurdering av bevegelseskvalitet: at man filmer fra siden og forfra når pasienten utfører et ettbeinshopp. Deretter analyseres bevegelsen og sammenlignes med det ikke-skadde beinet.

Av Elin Östlind

Kilde: Welling W, Benjaminse A, Seil R, Lemmink K, Gokeler A. Altered movement during single leg hop test after ACL reconstruction: implications to incorporate 2-D video movement analysis for hop tests. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018;26(10):3012-3019.