I DETTE NUMMER

Låg evidens för förebyggande träning

Evidensen är mycket låg för förebyggande träning mot icke-traumatiska skador inom fotbollen. En systematisk översiktsartikel har undersökt om fotbollsspelare som utför förebyggande fysträningsprogram löper mindre...

Behandling av lågriskstressfrakturer

Lågriskstressfrakturer bör behandlas med avlastning följd av successivt stegrad belastning baserat på symptomrespons. Det är viktigt att smärta inte produceras under, direkt efter eller...

Styrketräning bra vid schizofreni

Personer med schizofreni har tidigare visats ha nedsatt maxstyrka (1RM) och kraftutveckling i nedre extremiteterna jämfört med friska kontroller. Därför undersöktes i en norsk studie...

Tejp och linda påverkar proprioception

I en aktuell studie har forskare i Turkiet och Palestina undersökt om långvarig tejpning respektive bandagering av fotleden har effekt på proprioception, balans och...

FYSIOSCIENCE PÅ FACEBOOK

FYSIOSCIENCE PÅ TWITTER

error: Alert: Content is protected !!