Home Mittuppslaget

Mittuppslaget

Främre korsbandsskador – vem ska opereras?

Varje år skadar omkring 8 000 svenskar sitt främre korsband. För var och en av dessa väntar en omvälvande period full av prövningar, och ovanpå...

Kortisoninjektionernas intåg i fysioterapin

Kortisoninjektioner ges vanligtvis av en läkare för att minska led- och muskelsmärta. På senare år har det blivit allt vanligare med fysioterapeuter som ger...

Bensparksmaskin efter korsbandsoperation

Somliga diskussioner pågår och pågår, och tycks aldrig vilja ta slut. Som diskussionen om träning i öppen kedja efter främre korsbandsoperation. Kritikerna menar att...

Muskuloskeletalt ultraljud – ett välkommet diagnosverktyg

Muskuloskeletalt ultraljud har blivit ett allt vanligare inslag i den kliniska vardagen för både fysioterapeuter och annan vårdpersonal. Metoden används framför allt för att...

Osgood-Schlatters sjukdom – diagnos utan behandling?

Osgood-Schlatters sjukdom beskrevs redan 1903 av de två ortopederna Robert Osgood och Carl Schlatter, och än i dag hindrar det barn och ungdomar från...

Tung styrketräning vid ländryggssmärta

I litteraturen beskrivs ett antal olika träningsterapier som anses vara lämpliga vid ländryggssmärta. En av dessa är styrketräning. Fysioterapeuten Lars Berglund forskar kring tung...

Stötvågsbehandling – “Somliga tror att det är en quick fix”

Stötvågsbehandling har använts vid muskuloskeletala besvär sedan 1990-talet och i takt med att apparaterna blivit mindre och billigare har populariteten ökat. Men den brittiske...

Ocklusionsträning vid rehabilitering

Vid rehabilitering efter skada är det vanligt att patienterna har svårt att tolerera tung styrketräning. Det kan bero på kroniska sjukdomar som benskörhet eller...

Löpanalysen – En del i helhetsbedömningen

”För mig är det en del av en fullständig bedömning av våra löpare. Vi vill ta reda på deras träningshistorik, undersöka deras muskelstyrka och...

Manuell terapi – Värdefullt verktyg eller resursslöseri?

Det finns en uppsjö av manuella terapier inom fysioterapin. Flera av dem har använts i decennier och ger, enligt många terapeuter, goda resultat. Men...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!