Home I detta nummer

I detta nummer

Bemötandet viktigt för behandlingsföljsamhet

Psykologen Hana Jamali fördjupade sig efter sin utbildning i motiverande samtal i forskningen om vad som gör att patienter följer råden de får. Hon...

Minskad risk för allvarlig covid-19

Vuxna som är aktiva med både pulshöjande träning och styrketräning, enligt gängse rekommendationer för fysisk aktivitet, löper mindre risk för SARS-CoV-2-infektion, allvarlig covid-19-sjukdom samt...

Utveckla screeningtesterna för korsbandsskador

Screening för korsbandsskador bör innehålla idrottsspecifika moment som ställer krav på kognitiva funktioner. Det skriver en grupp korsbandsforskare i en åsiktsartikel. Mycket korsbandsforskning har fokuserat...

Artros stark riskfaktor för andra sjukdomar

”Det är viktigt att man har en bredare syn på patienter med artros i knä och höft och att man inom vården är medveten...

Många är inte nöjda fem år efter knäledsplastik

Patienter som genomgått en total knäledsplastik upplever ofta minskad smärta och förbättringar i sin funktionsförmåga. Men cirka 20 procent av de opererade får kronisk...

Begränsad läkning av knäligament

Vid en korsbandsruptur är det vanligt att också skada det anteriolaterala liga­mentet. En studie har undersökt läkningen av det anteriolaterala ligamentet efter en korsbandsrekonstruktion....

Prognostiska faktorer vid rygg- eller nackbesvär

Hög smärtintensitet, sämre mental hälsa och försämrad funktion – det är några av de faktorer som man ska vara uppmärksam på för att identifiera...

Vanligt med sensitisering vid axelsmärta

Smärta i axeln drabbar ungefär 22–30 procent av befolkningen, och under de senaste 40 åren har det blivit dubbelt så vanligt. Bland dem som...

Samband mellan smärta och depression

Smärta och depression är två tillstånd som ofta uppträder samtidigt, och studier har visat att de ofta påverkar varandra. Hur sambandet ser ut under...

Posturala förändringar hos unga

Övervikt och fetma kan orsaka posturala förändringar hos barn och ungdomar. Ett amerikanskt forskarlag gjorde en systematisk litteraturgenomgång och metaanalys av 73 studier med...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!