Home I detta nummer

I detta nummer

Bensparksmaskin efter korsbandsoperation

Somliga diskussioner pågår och pågår, och tycks aldrig vilja ta slut. Som diskussionen om träning i öppen kedja efter främre korsbandsoperation. Kritikerna...

Kommer gentekniken att påverka fysioterapin?

Innebär den snabba utvecklingen av genteknik något för fysioterapin framöver? Vilka patientgrupper är det som kommer att ha mest nytta av genteknik?...

Behandling av knäartros via app ger goda resultat

Digital behandling via en mobilapp är effektivare än traditionell egenvårdsbehandling vid knäartros, visar en ny studie. ”Vi har sett att behandlingsprogrammet via...

Komplex smärtbild vid endometrios

Endometrios är ett smärtsamt och svårbehandlat tillstånd som drabbar många kvinnor. I en amerikansk studie karakteriseras smärtan hos en grupp kvinnor med...

Fysioterapi på distans fungerar vid KOL

I en systematisk litteratursammanställning har en fransk forskargrupp undersökt hur väl hemträning med fysioterapistöd på distans fungerar för KOL-patienter.

Holistisk syn på hamstringshälsa

Ett komplext träningsprogram med en holistisk syn på hamstringshälsa har goda skadeförebyggande effekter på elitfotbollsspelare, visar en ny studie.

Reliabelt test för fysisk kapacitet

Kliniska tester är användbara vid bedömning av patienters fysiska kapacitet. Det är viktigt att testerna är kostnadseffektiva, reliabla och enkla att utföra.

Robotisk knäortos bra i strokerehab

Användande av en robotisk knäortos hemma verkar vara ett effektivt komplement i strokerehabiliteringen. I en studie delades 34 strokepatienter...

Vilka får effekt av träning vid knäartros?

En longitudinell observationsstudie har försökt identifiera variabler som karakteriserar de knäartrospatienter som mest troligt har nytta av träning. 150...

Artiklar om rehab efter covid-19

Forskningen kring covid-19 fortgår i takt med att antalet patientfall växer, och underlaget för att utvärdera insatser ökar. The...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!