Home Gratis artiklar

Gratis artiklar

Sarkopeni är vanligt vid höftfraktur

Låga värden för isometrisk knäextension hos patienter med höftfraktur kan identifiera sarkopeni och är en prediktor för ettårsmortalitet. Det är därför viktigt att stötta...

Minskad tid i sjukhussängen med Ban Bedcentricity

Kan implementering av en ny intervention minska sjukhusvistelsen och öka den fysiska aktiviteten hos inneliggande patienter? En grupp forskare har undersökt effekten av ett...

Behandling av knäartros via app ger goda resultat

Digital behandling via en mobilapp är effektivare än traditionell egenvårdsbehandling vid knäartros, visar en ny studie. ”Vi har sett att behandlingsprogrammet via mobilen ger...

ACT har potential inom fysioterapi

Acceptance and commitment therapy (ACT) kan ha stor potential som en del av fysioterapeutisk behandling för personer med kroniska ländryggsbesvär, visar en brittisk studie. ACT...

Äldre bör träna högintensivt ibland

Det verkar vara bra om fysisk aktivitet för äldre personer har inslag av högintensiv träning. Detta enligt en norsk studie där grupper som haft...

Ökad självständighet med assistanshund

”De allra flesta ägare till assistanshundar upplever att de är mycket mer självständiga med hjälp av hunden och att den bidrar positivt på flera...

Gummibandsträning bra mot skörhet hos äldre

Träning med elastiska band kan bidra till förbättrad handstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitetsnivå hos sköra äldre personer och hos äldre med risk för att...

Enkla övningar bryter stillasittandet

Det började med två fysioterapeuter som kände att deras arbete blev mer och mer stillasittande. Det blev en bok, Smygträning för stillasittare, som sedan...

Konservativ behandling för karpaltunnel

Behovet av operation vid karpaltunnelsyndrom minskar efter 24 veckors konservativ behandling med patientinformation, nattskena och hemövningar. Det visar en randomiserad kontrollerad studie från Australien. I...

Dags att skrota ortopediska tester för axelbesvär

Ortopediska tester för axeln har passerat bäst-före-datum och ska ses mer som smärtprovokationstester än som tester för att identifiera smärtande strukturer. Det menar två...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!