Home Gratis artiklar

Gratis artiklar

Minskad risk för allvarlig covid-19

Vuxna som är aktiva med både pulshöjande träning och styrketräning, enligt gängse rekommendationer för fysisk aktivitet, löper mindre risk för SARS-CoV-2-infektion, allvarlig covid-19-sjukdom samt...

Fungerar mindre ansträngande styrketräning?

Länge har tung, uttröttande styrketräning varit en dominerande träningsmetod inom idrotten. Tanken har varit att styrketräning ska utföras tills muskeln inte orkar mer för...

GAPP för äldre inneliggande patienter

Geriatric Activation Program Pellenberg, GAPP, är ett nytt fysioterapeutiskt träningskoncept lämpat för inneliggande patienter på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning. Programmet baseras på den senaste forskningen,...

Sarkopeni är vanligt vid höftfraktur

Låga värden för isometrisk knäextension hos patienter med höftfraktur kan identifiera sarkopeni och är en prediktor för ettårsmortalitet. Det är därför viktigt att stötta...

Minskad tid i sjukhussängen med Ban Bedcentricity

Kan implementering av en ny intervention minska sjukhusvistelsen och öka den fysiska aktiviteten hos inneliggande patienter? En grupp forskare har undersökt effekten av ett...

Behandling av knäartros via app ger goda resultat

Digital behandling via en mobilapp är effektivare än traditionell egenvårdsbehandling vid knäartros, visar en ny studie. ”Vi har sett att behandlingsprogrammet via mobilen ger...

ACT har potential inom fysioterapi

Acceptance and commitment therapy (ACT) kan ha stor potential som en del av fysioterapeutisk behandling för personer med kroniska ländryggsbesvär, visar en brittisk studie. ACT...

Äldre bör träna högintensivt ibland

Det verkar vara bra om fysisk aktivitet för äldre personer har inslag av högintensiv träning. Detta enligt en norsk studie där grupper som haft...

Ökad självständighet med assistanshund

”De allra flesta ägare till assistanshundar upplever att de är mycket mer självständiga med hjälp av hunden och att den bidrar positivt på flera...

Gummibandsträning bra mot skörhet hos äldre

Träning med elastiska band kan bidra till förbättrad handstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitetsnivå hos sköra äldre personer och hos äldre med risk för att...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!