Home Gratis artiklar

Gratis artiklar

Ökad självständighet med assistanshund

”De allra flesta ägare till assistanshundar upplever att de är mycket mer självständiga med hjälp av hunden och att den bidrar positivt på flera...

Gummibandsträning bra mot skörhet hos äldre

Träning med elastiska band kan bidra till förbättrad handstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitetsnivå hos sköra äldre personer och hos äldre med risk för att...

Enkla övningar bryter stillasittandet

Det började med två fysioterapeuter som kände att deras arbete blev mer och mer stillasittande. Det blev en bok, Smygträning för stillasittare, som sedan...

Konservativ behandling för karpaltunnel

Behovet av operation vid karpaltunnelsyndrom minskar efter 24 veckors konservativ behandling med patientinformation, nattskena och hemövningar. Det visar en randomiserad kontrollerad studie från Australien. I...

Dags att skrota ortopediska tester för axelbesvär

Ortopediska tester för axeln har passerat bäst-före-datum och ska ses mer som smärtprovokationstester än som tester för att identifiera smärtande strukturer. Det menar två...

Årlig screening för fallrisk rekommenderas

Det kliniska omhändertagandet av personer med fallrisk, eller de som har fallit, bör inkludera specifik träning, balansmätning och osteoporosbehandling. Vitamin D eller höftskydd verkar däremot...

Neuromuskulär träning för luxerad axel

Ett rehabiliteringsprogram med neuromuskulära övningar för patienter med främre axelledsluxation har tagits fram av danska forskare och har visat sig vara överlägset standardiserade hemövningar...

Nytt synsätt för en mer personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett ord som ligger i tiden och inom fysioterapin talas mycket om patientens delaktighet och medbestämmande. För att det inte ska...

Återkommande smärta påverkar skolprestation

Återkommande smärta är ett vanligt hälsoproblem bland skolbarn. Trots den höga förekomsten finns det lite beskrivet om hur smärtan påverkar barnen och deras förmåga...

Bristande smärtbehandling efter höftplastik

Behandlingen som ges vid postoperativ smärta efter total höftplastik är inte optimal, enligt en aktuell avhandling. Tidigare studier har visat att 80 procent av...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!