Home 10-2020 Page 2

10-2020

Riskfaktorer för höftartros vid impingement

I syfte att hitta riskfaktorer för höftartros granskade en amerikansk retrospektiv studie journaldata för åren 2000–2016 och analyserade alla patienter som sökt för höftsmärta...

Konservativ behandling vid frusen skuldra

I en kinesisk litteraturstudie har olika konservativa behandlingsmetoder för frusen skuldra undersökts och jämförts. Resultaten visar att effekten kan bero på flera olika faktorer...

Hjälpmedelsriksdag pekar på vinster

Nu lanseras Hjälpmedelsriksdagen – ett nationellt möte för att tydliggöra vinsterna och effekterna av att ha en fungerande och likvärdig hjälpmedelsförsörjning, både för den...

Modifierad stretch med god effekt på axeln

En aktuell studie visar att en ny terapeututförd axeltöjning har god effekt på den direkta axelrörligheten i samtliga rörelseriktningar hos friska individer. Mekanismerna bakom icke-traumatiska...

Bästa behandlingen av korsbandsruptur

Internationella experter på främre korsbandsskador har enats om ett antal behandlingsriktlinjer avseende kirurgisk och icke-kirurgisk behandling och när det ena är att föredra framför...

Muskulaturens molekylära klocka påverkas av träning

Förändringar i skelettmuskulaturens molekylära klocka leder till metabola störningar. Det visar amerikanska forskare som undersökt om tolv veckors träning påverkar den molekylära klockan hos...

Positiva psykologiska variabler

Positiva psykologiska faktorer har en välgörande effekt på både psykiska och fysiska hälsoutfall hos personer med reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar, visar en studie från...

Ny teknologi förhindrar fall med rullator

Med hjälp av en svensk innovativ teknologi kan den nya produkten RolloGuard förhindra fall i samband med att man använder sin rullator. Fall är den...

Handundersökning på distans

En aktuell artikel presenterar en video som går igenom handundersökning på distans. Videon är riktad till patienter men är givande även för kliniker. Undersökningen förutsätter...

Smärta vanligt inom neurorehab

Drygt 20 procent av patienter som får inneliggande neurorehabilitering har problem med smärta före påbörjad rehabilitering. Många av dem har dessutom ingen medicin för...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!