Home 10-2019

10-2019

Matte, robotik och fysioterapi

”Nedsatt balans hos äldre personer som är rädda för att falla involverar flera system och är mer komplext än att det bara finns en...

Modifierad contract-relax lovande metod

Proprioceptiv neuromuskulär facilitering i form av contract-relax har länge använts för att öka rörligheten. En variant av denna stretchingmetod har visat sig ha god...

Positivt med digitala vårdmöten

För att utvärdera verksamheten med digitala tjänster inom vården har forskningsprojektet Digitala vårdmöten med läkare utförts på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet...

Körsång minskar smärta

Körsång har en positiv effekt på smärta. Det visar en unik systematisk litteraturgenomgång där forskare undersökte effekten av körsång på olika smärtparametrar bland personer...

Trötthet tas inte på allvar

Intervju med Göran Kecklund, professor med inriktning på psykobiologisk sömnforskning och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. ”Trötthet är ett väldigt stort begrepp och rent...

Ultraljud effektivt vid knäartros

Terapeutiskt ultraljud kan ha god effekt vid knäartros. Det visar en litteraturgranskning som inkluderade 15 studier med 1 074 deltagare. Studierna jämförde terapeutiskt ultraljud med placeboultraljud...

Kunskapsplattform om smärta

European Pain Federation, EFIC, är en multidisciplinär internationell organisation inom fältet smärtforskning där runt 20 000 yrkesverksamma inom olika vårdyrken ingår. Syftet med EFIC:s digitala kunskapsplattform...

Högintensiv träning bra för äldre

Två högintensiva men väsensskilda träningsprogram för äldre med rörelsesvårigheter jämfördes i en ungersk studie. Båda ledde till förbättringar i livskvalitet, gångförmåga och rörelseförmåga. Det är...

Otillräcklig smärtlindring

En fjärdedel av alla patienter med höftfraktur får inte tillräcklig smärtlindring i ambulansen, visar en svensk avhandling. Syftet med avhandlingen var bland annat att...

Komplikationer efter höftfraktur

Antalet höftfrakturer ökar och förväntas dubbleras fram till år 2030. De vanligaste komplikationerna bland sköra äldre efter kirurgisk behandling är protesluxation, djup protesinfektion och...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!