Home 10-2018

10-2018

Kinematiska skillnader mellan skadade och friska löpare

Ökad kontralateral bäckentippning, framåtlutning av bålen, mindre knäflexion och ökad dorsalflexion är kinematiska parametrar som verkar skilja skadade löpare från friska, enligt en brittisk...

Vilka FAI-patienter är hjälpta av träningsterapi?

Ungefär hälften av patienterna med femuroacetabulär impingement svarar bra på träning som syftar till förbättrad dynamisk stabilitet. Har man förändringar av cam-typ är dock...

Dålig postural stabilitet kan predicera fotledsstukning

Nedsatt postural kontroll anses öka risken för fotledsstukning. Bristen på standardiserade mätmetoder av postural kontroll gör det dock svårt att identifiera utsatta riskgrupper och...

Skaderisk efter rekonstruktion

Det har gått två år sedan fysioterapeuten Anne Fältström disputerade med sin avhandling One anterior cruciate ligament injury is enough. Nu är hon aktuell...

Förbättrad prestationsförmåga med kolhydrater

”Oavsett hur vi testar det så finns stark evidens för att intag av glukos eller kolhydrater förbättrar vår prestationsförmåga”, fastslog professor Niels Ørtenblad, som...

Skadefyllt på svenska elitidrottsgymnasier

”Vi har ett skadeproblem hos elitidrottande ungdomar”, konstaterade Philip von Rosen under konferensen Idrottsforskning 2018. Förra året disputerade han med sin avhandling om skador...

Bensköra behöver uppmärksammas mer

Äldre kvinnor med kotfrakturer lider ofta i det tysta och får inte den hjälp och uppmärksamhet som de skulle behöva, visar en avhandling från...

Utökad neurologisk undersökning på enkelt sätt

Vid en traditionell neurologisk undersökning testas i huvudsak den perifera nervens tjocka myeliniserade fibrer, men samtidigt har studier visat att det kan vara nervens...

Träning efter total knäplastik

Träningsinnehållet vid rehabilitering efter total knäplastik varierar stort. I en amerikansk studie kopplas övningar i sluten kinetisk kedja till bättre funktionsutfall sex månader efter...

Känslighet för sensomotorisk störning

Patienter med komplext regionalt smärtsyndrom eller fibromyalgi kan vara känsligare för sensomotoriska störningar är exempelvis patienter med artros, visar en ny studie. En störd sensomotorisk...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!