Home 09-2020 Page 3

09-2020

Positivt med träning vid spondylartrit

Axial spondylartrit karaktäriseras av inflammation i ryggens leder och ledband. Huvudsymptomen är smärta och stelhet, men många drabbas även av fatigue, vilket tros bero på...

Viktigt minska sittande tid

Aktiviteter som stärker muskulaturen och balansen rekommenderas i många internationella riktlinjer kring fysisk aktivitet, vilket reflekterar den ökade medvetenheten kring hur viktigt det är...

Korsbandsskador påverkar hjärnaktivitet

Främre korsbandet är det ledband i knäet som skadas oftast, och skadan kan leda till nedsatt knäfunktion i mer än två decennier. Det visar...

Det sociala klistret

Alla påverkas av den. Alla har en relation till den, positiv eller negativ. Forskningen säger att i det moderna samhället är det brist på...

Ny funktionell anatomiatlas

Boken Overfladeanatomi – et funktionelt billedatlas ger en inblick i människans ytliga anatomi. Detta görs på ett lättillgängligt och illustrativt sätt, där både detaljerade foton...

Vägledning av patienter

En uppdaterad utgåva av Pædagogik for sundhedsprofessionelle tar upp ny forskning kring hur man vägleder patienter och brukare, något som blivit allt viktigare för...

Genetik och psykologi

Hur ser sambandet mellan arv och miljö ut? Och vill du förstå din egen och andras psykologiska funktion? Då finns nu en helt oumbärlig...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!