Home 09-2020

09-2020

Osgood-Schlatters sjukdom – diagnos utan behandling?

Osgood-Schlatters sjukdom beskrevs redan 1903 av de två ortopederna Robert Osgood och Carl Schlatter, och än i dag hindrar det barn och ungdomar från...

En pionjär inom höft- och ljumskbesvär

Han har blivit presenterad som den första idrottsmedicinaren att publiceras i tidskriften Lancet, har beskrivit sig själv som en ”groin nerd” och har rest...

Gummibandsträning bra mot skörhet hos äldre

Träning med elastiska band kan bidra till förbättrad handstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitetsnivå hos sköra äldre personer och hos äldre med risk för att...

Jämförelse av tre varianter av pull-up

Latissimus dorsi arbetar mer vid pull-up med brett grepp, vid smalt grepp arbetar biceps mer och vid supinerat grepp arbetar rotatorkuffen mer. Detta visar...

Träna djupa nackflexorer med tryckbiofeedback

Kan användande av tryckbiofeedback under nackträning göra skillnad jämfört med om du inte använder det? Enligt en ny metaanalys är svaret ja. Patienter med nacksmärta...

Full belastning med ortos säkert efter hälseneruptur

Det har blivit vanligare att tillåta mer belastning och rörelse tidigt vid behandling av akut hälseneruptur. I en brittisk studie jämfördes 1) immobilisering i ortos...

Färre biomarkörer efter träning

Träning är första behandling vid artros, med syftet att minska smärtan och förbättra funktionsnivån. Mekanismerna bakom träningens effekter är dock ännu okända. En studie analyserade...

Medelgod funktion har bäst effekt av rehab

Patienter som hade en medelgod funktion när de skrevs ut från sjukhus utvecklades mest i sin fysiska funktion under den efterföljande perioden på en...

Motiv för fysisk aktivitet

En finsk studie har undersökt motiv för fysisk aktivitet hos äldre kvinnor och män med olika aktivitetsnivåer samt om kön och andra omgivningsfaktorer kunde...

Mätinstrument för belastning vid löpning

Mekanisk utnötning av biologiska vävnader på grund av repetitiv och kumulativ extern belastning anses vara huvudorsaken till löpningsrelaterade skador. I en studie beräknades, med hjälp...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!