Home 09-2019

09-2019

Manuell terapi – Värdefullt verktyg eller resursslöseri?

Det finns en uppsjö av manuella terapier inom fysioterapin. Flera av dem har använts i decennier och ger, enligt många terapeuter, goda resultat. Men...

Minskade vallningar efter styrketräning

”Ansträngande styrketräning två till tre gånger i veckan kan minska svettningar och vallningar i klimakteriet”, framhåller Emilia Berin, leg läkare och doktorand vid Avdelningen...

Anpassa digital teknik efter äldres behov

Intervju med Antonios Tsertsidis, doktorand vid Örebro universitets forskarskola Successful Ageing. ”Många äldre personer blir mer positivt inställda till den digitala tekniken när de själva...

Motorisk träning vid rökavvänjning

Motorisk träning kan bidra till att upphäva nikotinets inverkan på nervcellerna och återställa förändringarna som har skett i hjärnan på grund av nikotinanvändningen. Detta...

Nytt test för dynamisk postural kontroll

Ola Eriksrud har i sin doktorsavhandling utformat ett nytt test, Hand reach star excursion balance test (HSEBT), för att mäta dynamisk postural kontroll. Testet...

Smärta och posttraumatiskt stressyndrom hos flyktingar

Smärtrelaterade katastroftankar samt negativa traumarelaterade tankar spelar en viktig roll för smärta och posttraumatiskt stressyndrom hos traumatiserade flyktingar som överlevt tortyr. Traumatiserade flyktingar kan lida...

Det glappar inom smärtvården

I sin avhandling har Kine Gjesdal utvärderat patienters och sjuksköterskors upplevelse av långvarig smärta. Delstudierna i avhandlingen baseras på individuella intervjuer av 18 patienter...

Misstro mot nya forskningsrön

Information är lättillgänglig i dagens digitala samhälle och via massmedier förmedlas forskningsrön om hur vi ska leva för att må bra och minska risken...

Personcentrerad målsättning för meningsfull fysioterapi

Ett arbetssätt med personcentrerad målsättning kan leda till mer meningsfull och målinriktad fysioterapi. Det menar svenska forskare i en ny studie. Att sätta mål är...

Tips för säkrare personförflyttningar

Förflyttningar av personer är vanliga inom vård och omsorg. Att arbeta med personförflyttningar kan dock innebära en ökad risk för arbetsskada. Det kan dels...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!