Home 09-2018

09-2018

Nacksmärta och skulderfunktion hänger ihop

Individer med kronisk nacksmärta har nedsatt funktion och rörlighet i skuldran visar en aktuell studie från Brasilien. Ju intensivare nacksmärta, desto sämre funktion och rörlighet i skuldran.

Aktivitetsbaserade kontor har begränsad effekt på stillasittandet

Många arbetsplatser inför aktivitetsbaserade kontor i stället för traditionella platsbestämda kontor. Hur påverkas de anställdas stillasittande efter byte från traditionell till aktivitetsbaserad kontorsmiljö? Inte...

Funktionella tester upptäcker skaderisk

Funktionella tester har potential att upptäcka förhöjd risk för lateral fotledsdistorsion bland unga fotbollsspelare. Det visar en pilotstudie som undersökt om fyra funktionella tester...

Polyneuropati hos diabetespatienter

Polyneuropati är vanligt hos patienter med diabetes och innebär en funktionsnedsättning i perifera nerver, främst i ben och fötter. Känselnedsättning och smärta är vanliga...

Det finns dåligt väder

Vädret påverkar oss på många sätt, inte minst i hur aktiva vi är på äldre dagar, visar norsk forskning. Ju sämre väder, desto mindre...

Bra träna under cellgiftsbehandling

Biverkningar i samband med cellgiftsbehandling vid bröstcancer är vanliga och kan leda till ett försämrat hälsotillstånd.

Multimodal smärtrehab har effekt

Multimodala rehabiliteringsprogram (MMRP) kan vara effektiva för patienter med kronisk smärta inom både specialistvård och primärvård, visar en svensk avhandling. Det övergripande syftet var att...

Enbent knäböj och längdhopp testar funktion

Längdhopp på ett ben med armarna bakom ryggen samt knäböjning på ett ben i en förutbestämd hastighet är de känsligaste testerna för att identifiera...

Benstyrkan viktig för lateral kontroll

Nedsatt lateral kontroll i stående är associerad med ökad fallrisk hos äldre personer. Syftet med en aktuell studie var att undersöka fysiska parametrar som...

Smärta ger nedsatt balans

Hos den äldre befolkningen kan smärta ha negativ inverkan på balansen samt på rädslan, och risken, för att falla. Och hos yngre personer påverkar...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!