Home 08-2020

08-2020

Idrottsmedicin på distans – här för att stanna

E-hälsa och telemedicin har fått en rejäl kickstart på grund av covid-19, och är här för att stanna. Vilken typ av digitala verktyg och...

En enda övning kan skjuta upp knäprotesoperation

En enda övning – sittande knäextension med gummiband – gjorde det möjligt för patienter med svår artros att skjuta upp sin knäprotesoperation. Det är...

Fotledstöjare hjälper efter opererad fraktur

En studie visar att en fotledstöjare som hjälper till med töjning av passiv dorsalflexion efter en opererad fotledsfraktur minskar sjukhusvistelsens längd och förbättrar den...

Enkla övningar bryter stillasittandet

Det började med två fysioterapeuter som kände att deras arbete blev mer och mer stillasittande. Det blev en bok, Smygträning för stillasittare, som sedan...

Positioner som förebygger korsbandsskada

Bålens och höftens position spelar stor roll för risken att få en främre korsbandsskada. För att minska skaderisken rekommenderas idrottare i en aktuell studie...

PRP-injektion lovande vid långvarig smärta

Trombocytrik plasma (PRP, platelet rich plasma) innehåller tillväxtfaktorer som kan stimulera läkning och regeneration av vävnad vid kroniskt degenerativa sjukdomar. I en litteraturgenomgång studerades evidens...

Manipulation hjälper vid cervikogen huvudvärk

Av dem som söker vård för huvudvärk har 15–20 procent cervikogen huvudvärk. En systematisk litteraturöversikt visar att manipulation kan vara en effektiv behandling, åtminstone...

Smärtskov är inte bara intensifierad smärta

Ungdomar med muskuloskeletala sjukdomar kan få perioder med akut uppblossande smärta. Dessa smärtskov innefattar förutom ökad smärtintensitet även ökad trötthet, påverkan på humöret och...

Ingen skillnad i aktiveringsmönster

En studie har undersökt aktiveringsmönstret av axelmuskler, skapulamuskler och rotatorkuffen hos individer med subakromiellt impingementsyndrom (n=34) och friska matchade kontroller (n=34). Aktiveringsmönstret undersöktes i tre...

Effekt på proprioception i axeln ifrågasatt

Icke-kirurgiska åtgärder vid ospecifika axelbesvär ger inte sämre resultat än kirurgi. Därför brukar fysioterapi förordas vid sådana tillstånd. Evidensen för konservativa terapiers effekt på...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!