Home 08-2019

08-2019

Dansa med parkinson

”Dansen kan vara ett bra komplement till den sedvanliga vården och fysioterapeutiska behandlingen för patienter med parkinson. Dans handlar om att låta kroppen uttrycka...

Fråga patienten om bäckenbottenhälsan

Intervju med Birgitta Nordgren, adjunkt på Sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet och fysioterapeut inom kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. ”Patienter, både kvinnor och män,...

Sämre lungfunktion vid skolios

Kongenital skolios i bröstryggen leder till förändringar av bröstkorgen. I en prospektiv studie undersökte man hur detta påverkar lungfunktion och fysisk kapacitet. Kongenital skolios är...

Träna skapula efter distal radiusfraktur

Ett träningsprogram för skapula i kombination med sedvanlig fysioterapi efter distal radiusfraktur ger bättre resultat för funktion och smärta jämfört med endast fysioterapeutisk behandling. Hos...

Egenmakt kan minska risken för återinskrivning

Både ett hemgångssystem från sjukhuset med skräddarsydda råd och ett hembesök med motiverande intervjuer ger färre återinskrivningar hos äldre som varit inneliggande, konstaterar danska...

Fysioterapeutledd träning effektiv vid hjärtbesvär

Individuellt anpassad fysioterapeutledd fysisk träning bör förskrivas till äldre patienter med kronisk hjärtsvikt eller permanent förmaksflimmer. Detta enligt en svensk avhandling. I en randomiserad kontrollerad...

Kognitiva terapier har effekt vid kronisk smärta

I en översiktsartikel presenteras en utförlig och uppdaterad bild av forskningsläget för kognitiv funktionell terapi och kognitiv beteendeterapi som behandling vid kroniska smärttillstånd. Kognitiv funktionell...

Långtidsuppföljning av hälseneruptur

En studie har undersökt hur en konservativt behandlad total hälseneruptur påverkar gång och postural kontroll vid uppföljning 4,5 år efter skadetillfället. Längden på studiedeltagarnas hälsenor...

Kroppsuppfattning och identitetsutveckling

Hur förhåller sig kroppsuppfattning och identitetsutveckling till varandra? Det är den huvudsakliga frågeställningen i en nyligen försvarad avhandling vid Göteborgs universitet. Teoretiskt sett är...

Förbättrad funktion efter korsbandsrekonstruktion

Syftet med en studie var att utvärdera effekterna av främre korsbandsrekonstruktion på muskelaktivering, biomekaniska egenskaper och självupplevd funktion hos högfungerande idrottare (n=20, 55 % män,...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!